Internetová encyklopedie dějin města Brna

Jaromír Candid Franz Mundy

  prof. MUDr. Jaromír Candid Franz Mundy


  • * 3.10.1822 hrad Veveří u Brna – † 23.8.1894 Vídeň


  • spoluzakladatel světové organizace Červený kříž (1864), zakladatel rakouské vojenské záchranné sanitní služby (1881) a všeobecného záchranářství


  • šlechtický titul

   Freiherr von

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   v době rakousko-pruské války přišel jako první s myšlenkou řádových sanitních vlaků jako pojízdných nemocnic; zajímal se i o psychiatrii a reformu v léčení duševně chorých

  • příčina úmrtí

   zastřelil se (uvádí se datum 2. 8. 1894)


  • bydliště

   Vídeň, Radeckého náměstí 6


  • vzdělání

   Jaromír Mundy byl předurčen pro církevní úřady; nejprve studoval na gymnáziu v Brně, následně absolvoval filozofii a nastoupil na studium teologie,
   z brněnského alumnátu odešel a chtěl se věnovat lékařství, otec však s jeho krokem nesouhlasil a přinutil jej nastoupit vojenskou dráhu,
   1855–1859 medicína na univerzitě ve Würzburku (v roce 1872 jmenován profesorem vídeňské univerzity, na jejíž lékařské fakultě přednášel o organizaci vojenské sanitní služby)

  • vyznamenání a pocty

   obdržel 54 řádů a vyznamenání


  • dílo

   zobrazit - Beiträge zur Reform des Sanitätswesens in Österreich (Vídeň 1866)
   - učebnice první pomoci


  • zaměstnání

   důstojník,
   jeho vojenská služba započala roku 1849 u 49. pěšího pluku ve Vídni,
   jako nadporučík se v řadách Radeckého armády zúčastnil tažení v Itálii, byl povýšen na hejtmana a přeložen k 6. pěšímu pluku do Haliče,
   roku 1855 opustil vojenskou službu

  • odborné a zájmové organizace

   čestný rytíř řádu Maltézských rytířů (1870)


  • hrob

   Vídeň, Wiener Zentralfriedhof, Gruppe O, links vom Hauptthor (Thor 2), R 1/16


  • poznámky

   Spolu s Janem Nepomuckým, hrabětem Wilczekem a Eduardem Lamerzanem hned druhý den po požáru vídeňského divadla na Okružní třídě (8. 12. 1881 při něm zahynulo 386 osob - z velké části především z nedostatku okamžité lékařské pomoci) založil dobrovolnou organizaci Wiener Freiwillige Rettungsgesellschaft - Vídeňskou záchrannou společnost. Až do roku 1893, kdy ze zdravotních důvodů rezignoval, byl jejím jednatelem.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Za vznikem organizované záchranné služby stál požár vídeňského divadla"
   "Friedhöfe in Wien. Vom Mittelalter bis heute"
   "Moravský rodák MUDr. Jaromír von Mundy, zakladatel rakouské vojenské sanitní služby"
   "Mundy: Rod mezi Rýnem, Moravou a Dunajem"


  • osoby

   Wilhelm (Johann Wilhelm) Mundy
   dědeček


  • rodiče

   Isabela Mundy (Kalnoky)
   Johann Evangelista Wilhelm Mundy


  • sourozenci

   Johann Mundy
   Jindřich Mundy
   Bohuslav Mundy


  • události

   9. 6. 1895
   Slavnost předání budovy pro dobrovolný hasičský sbor a stanici dobrovolného záchranného oddělení brněnského tělocvičného spolku
   připomenut ve slavnostním projevu R. Rohrera


  • autor

   Kal, Fl


Aktualizováno: 18. 01. 2019