Dr. jur. Alois Johann Baeran

* 16.5.1872 Brno – † 15.10.1936 Berlín (Německo)


úředník, politik, novinář


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Původní příjmení jeho otce bylo Beran. Od mládí byl aktivní v politice, v roce 1905 se podílel na přípravách sjezdu Němců v Brně (Volkstag). Jednou z jeho největších zásluh v rámci působení u brněnské městské správy bylo založení Pestalozziho útulku pro chudé, opuštěné děti.
V roce 1912 založil týdeník Brünner Montagsblatt, který se stal tribunou bojových nacionalistických názorů. Toto periodikum vydával a řídil i po roce 1918.
Během 1. světové války dobrovolně sloužil u Feldartillerie-Regiment Nr. 4 na italské frontě. Nikdy se nesmířil se vznikem samostatné ČSR a využíval nejrůznější prostředky ke zpochybnění její existence.
V roce 1920 úspěšně kandidoval za Německou nacionální stranu do československé poslanecké sněmovny. Na parlamentní půdě se často uchyloval k slovním útokům. Jednou nazval čs. legionáře „krvavými psy“, což však mělo za následek, že se před nimi během svého pobytu v Praze musel skrývat. Kromě toho byl známý i dalšími četnými provokacemi. Zřejmě nejznámější je případ vržení „smrduté bomby“ ve sněmovně.
Dne 23. června 1923 byl spolu s Karlem Schwabem odsouzen za vyzvědačství k čtyřletému vězení a zbaven mandátu. Ze zdravotních důvodů byl poté, co čestně slíbil zdržet se dalších velezrádných aktivit, předčasně propuštěn. V květnu 1925 uprchl do Německa, kde se až do své smrti podílel na protičeských vystoupeních organizace Sudetendeutscher Heimatbund.


bydliště

vzdělání

gymnázium v Brně,
studium práv na univerzitě ve Vídni


dílo

- Briefe an Masaryk. Heidelberg: Bündischer Verlag, 1933. 211 s.
- Krieg ohne Deutschland. Herrsching: Obb. Deutscher Hort Verl., 1934. 45 s.
- Tschechische Justiz: Ein offener Brief an den Prager Justizminister. Dessau: Deutscher Hort-Verl., 1934. 47 s.
- An mein Enklekind. Berlin, 1937. 157 s.
- WISURA, Emil, BAERAN, Alois. Leid ackert das Herz um: ein Dank- u. Denkbüchlein um Dr. Alois Baeran. Herrsching Dt. Hort, 1937. 55 s.


zaměstnání

úředník při městské správě v Brně,
vedoucí školského referátu,
správce městských sociálních zařízení,
vrchní magistrátní rada


politická orientace

představitel německých nacionálů na Moravě, později Německé nacionální strany (Deutsche Nationalpartei),
1904 poslanec Moravského zemského sněmu,
1920–1923 poslanec Národního shromáždění republiky Československé,
1920 člen 1. vedení Německého parlamentního svazu za DNP


odborné a zájmové organizace

zakladatel a člen nacionalistické organizace Deutsche Volksrat für Brünn und andere Städte Mährens,
zakladatel ilegální odbojové skupiny Deutscher Mittelstandverband (1919),
přívrženec Sudetendeutscher Heimatbund


pojmenováno

Pětitřídní obecná škola Dr. Aloise Baerana


pojmenované ulice

- Dra Aloise Baerana (Staré Brno)partneři

Elvire Baeran (Pavlík)
sňatek: 18. 5. 1896 Brno-Staré Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie); manželství rozloučeno krajským soudem civilním v Brně 9. 8. 1919
(první manželka)
Anna Baeran (Stoklasek)
sňatek: 17. 9. 1919, Brno (městská rada)
(druhá manželka)
ulice

Bürgergasse + Lange Gasse + Procopiplatz (část) – (Měšťanská + Dlouhá + Prokopské náměstí, část)
rodný dům (dnes Křížová) Bäckergasse - Pekařská
bydliště doložené nejméně v letech 1900–1919 (dnes Pekařská)


související odkazy

Interpelace poslance dra E. Schollicha a druhů ministrovi spravedlnosti o zabavení novojičínského časopisu německé národní strany
zmiňuje se o vržení smrduté bomby poslancem Baeranem matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 17134, Matrika narozených Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie 1870–1875, s. 187 Projev poslance dr. Baerana v Národním shromáždění ze dne 19. června 1920
řeč poslance dr. Baerana k bodu č. 1: Pokračování v jednání o zprávě výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona o odškodnění majitelů dluhopisů rakouských a uherských válečných půjček a o IV. státní půjčce republiky Československé Zabavení tiskopisu "Abgeordneter Dr. Alois Baeran vor dem Prager Schwurgerichte"
Tisk 1594/7 - Překlad. Interpelace senátorů dr Naegle, Karla Friedricha a soudruhů na pana ministra vnitra a spravedlnosti stran zabavení tiskopisu "Abgeordneter Dr. Alois Baeran vor dem Prager Schwurgerichte".


Studentský záznam


Aktualizováno: 12. 05. 2019