Internetová encyklopedie dějin Brna

Franz Maurus Simonis

  Franz Maurus Simonis


  • * 11.7.1740 Praha – † 21.3.1815 Brno


  • kapucín, kněz, katalogizátor svatojakubské knihovny rukopisů


  • zajímavé okolnosti

   Svatojakubská knihovna obsahuje více než 120 rukopisů a 140 tisků (většinou inkunábulí a paleotypů). Vznikala zhruba od 15. století. Knihovna neopustila prostor farního kostela (i když v rámci jeho přesunu prodělala) až do roku 1931, kdy se město Brno dohodlo s městskou farou u sv. Jakuba na uložení knihovny v městském archivu. Kromě kostelního inventáře z let 1487–1489, do něhož byly zahrnuty i svatojakubské rukopisy, neexistoval až do roku 1780 ke knihovně žádný katalog.

  • příčina úmrtí

   vodnatelnost


  • bydliště

   Brno čp. 126 (v době úmrtí)


  • vzdělání

   17. 8. 1757 vstoupil v Mnichově Hradišti do kapucínského řádu,
   25. 9. 1763 byl ve Vyškově vysvěcen na kněze


  • dílo

   Výsledkem katalogizační práce byl v roce 1802: Catalogus manuscriptorum in ecclesia parochiali ad sanctum Iacobum Brunnae, confectus a P. Mauro Simonis capellano 1802, věnovaný J. P. Cerronimu.
   Konečnou podobu dal Maurus své soupisové práci na rukopisech svatojakubské knihovny ve druhé verzi katalogu v roce 1805: Catalogus antiquissimae bibliothecae ecclesiae ad s. Iacobum Brunae Moravorum a Patre Alexio Habrich Ordinis s. Benedicti monasterii Rayhradensis priore anno 1782 compilatus, nunc vero a Patre Mauro Simonis de Praga ex Ordine Capucinorum, huius ecclesiae predicatore Germanico et capelano recensibus et annotationibus auctus anno 1805.

   Maurus Simonis navázal na práci převora rajhradského benediktinského kláštera Alexia Habricha, který uspořádal a popsal vzácnou knihovnu při kostele sv. Jakuba v Brně. Habrichův katalog byl prvním pokusem o zpřístupnění farní knihovny. Maurus tento soupis zrevidoval, rozšířil a doplnil na podnět Jana Petra Cerroniho, sekretáře moravského gubernia.


  • zaměstnání

   po působení v kapucínských konventech v Praze na Hradčanech u P. Marie Andělské a v Brně přesídlil po zrušení mnichovohradišťského konventu do Brna na svatojakubskou faru - zde působil již od roku 1774 jako německý kazatel a o dvacet let později jako kaplan; v roce 1813 se stal zdejším farářem


  • hrob

   Městský hřbitov v Brně při dnešní Kounicově ulici


  • poznámky

   pohřeb se konal 23. 3. 1815 na městský hřbitov v Brně


  • obrazy

   img13858.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Johann Nepomuk Peter Cerroni


  • rodiče

   Anton Simonis


  • stavby

   park Tyršův sad
   Kounicova
   místo posledního odpočinku


  • události

   21. 2. 1813
   Slavnostní uvedení do úřadu
   první kaplan hlavního městského kostela u sv. Jakuba


  • autor

   Jord, Menš


Aktualizováno: 16. 02. 2020

P. Franz Maurus Simonis. Zdroj: AMB, fond U 7 –Nová sbírka fotografií, inv. č. 976.