Prof. PhDr. Jaroslav Ludvíkovský

* 4.6.1895 Střelské Hoštice u Horažďovic – † 23.10.1984 Brno


klasický filolog, překladatel


rodné jméno

Ludvíkovský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Bratislava, Čelakovského 2 (do roku 1939),
Brno, Veveří 56 (od roku 1939)


vzdělání

1901–1906 obecná škola v Písku,
1906–1914 gymnázium v Písku,
1914–1918 Karlova univerzita v Praze (studium klasické filologie),
1919 aprobace z latiny a řečtiny pro střední školy, 1920 promoce na Karlově univerzitě v Praze (doktor filozofie), 1926 habilitace na Karlově univerzitě (obor klasická filologie), 1928 jmenován mimořádným profesorem klasické filologie na UK v Bratislavě, 1934 jmenován řádným profesorem klasické filologie na téže univerzitě, 1939 na Masarykově univerzitě


vyznamenání a pocty

Řád práce (1969)


jiné pocty

Univerzita Komenského v Bratislavě, Masarykova univerzita v Brně a Vysoká škola veterinární v Brně mu propůjčily zlaté medaile,
Vlčkova cena od Národního muzea za spis "Dobrovského klasická humanita" (1935)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1920 profesor chlapeckého českého státního reálného gymnázia v Praze,
ve školním roce 1922–1923 profesor na dívčím státním reformním reálném gymnáziu v Bratislavě,
do konce února 1926 profesor na II. českém městském dívčím reálném gymnáziu v Praze II,
ve školním roce 1925–1926 současně profesor na Jiráskově gymnáziu,
1928 profesor na smíchovském městském dívčím reformním reálném gymnáziu,
1928–1938 profesor klasické filologie na UK v Bratislavě 1937–1938 zastával úřad děkana FF UK v Bratislavě,
1939–1940 řádný profesor klasické filologie a latinské literatury na MU v Brně,
1945–1966 profesor na Katedře starověké kultury FF MU v Brně,
1966–1973 vedoucí vědecký pracovník MU v Brně


odborné a zájmové organizace

od roku 1917 působil v Jednotě klasických filologů,
1917–1980 člen redakční rady v Listech filologických,
od roku 1929 člen Učené společnosti Šafaříkovy,
od roku 1937 dopisující člen Královské české společnosti nauk,
od roku 1938 mimořádný člen České akademie věd a umění,
od roku 1956 člen redakční rady při Kabinetu pedagogických věd J. A. Komenského,
od roku 1961 kontrolor latinského textu Slovníku staroslověnského pro Slovanský ústav Československé akademie věd,
od roku 1961 člen komise pro soupis a studium rukopisů Československé akademie věd


poznámky

jazykové znalosti:
- aktivně: slovensky, německy, latinsky
- pasivně: italsky, francouzsky, anglicky, rusky
osoby

partneři

Marie Ludvíkovská (Vševidová)
sňatek: 25. 2. 1926

ulice

Veveří
bydliště od roku 1939


události

20. 5. 1969
Slavnostní zahájení oslav 50. výročí založení brněnské univerzity
při této příležitosti oceněn Řádem práce (oceněn v nepřítomnosti)


související odkazy

Studentský záznam


Aktualizováno: 10. 11. 2019