Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Ludvíkovský

  Prof. PhDr. Jaroslav Ludvíkovský


  • * 4.6.1895 Střelské Hoštice u Horažďovic – † 23.10.1984 Brno


  • klasický filolog, překladatel


  • rodné jméno

   Ludvíkovský

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Bratislava, Čelakovského 2 (do roku 1939),
   Brno, Veveří 56 (od roku 1939)


  • vzdělání

   1901–1906 obecná škola v Písku,
   1906–1914 gymnázium v Písku,
   1914–1918 Karlova univerzita v Praze (studium klasické filologie),
   1919 aprobace z latiny a řečtiny pro střední školy, 1920 promoce na Karlově univerzitě v Praze (doktor filozofie), 1926 habilitace na Karlově univerzitě (obor klasická filologie), 1928 jmenován mimořádným profesorem klasické filologie na UK v Bratislavě, 1934 jmenován řádným profesorem klasické filologie na téže univerzitě, 1939 na Masarykově univerzitě

  • vyznamenání a pocty

   Řád práce (1969)

  • jiné pocty

   Univerzita Komenského v Bratislavě, Masarykova univerzita v Brně a Vysoká škola veterinární v Brně mu propůjčily zlaté medaile,
   Vlčkova cena od Národního muzea za spis "Dobrovského klasická humanita" (1935)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1920 profesor chlapeckého českého státního reálného gymnázia v Praze,
   ve školním roce 1922–1923 profesor na dívčím státním reformním reálném gymnáziu v Bratislavě,
   do konce února 1926 profesor na II. českém městském dívčím reálném gymnáziu v Praze II,
   ve školním roce 1925–1926 současně profesor na Jiráskově gymnáziu,
   1928 profesor na smíchovském městském dívčím reformním reálném gymnáziu,
   1928–1938 profesor klasické filologie na UK v Bratislavě 1937–1938 zastával úřad děkana FF UK v Bratislavě,
   1939–1940 řádný profesor klasické filologie a latinské literatury na MU v Brně,
   1945–1966 profesor na Katedře starověké kultury FF MU v Brně,
   1966–1973 vedoucí vědecký pracovník MU v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   od roku 1917 působil v Jednotě klasických filologů,
   1917–1980 člen redakční rady v Listech filologických,
   od roku 1929 člen Učené společnosti Šafaříkovy,
   od roku 1937 dopisující člen Královské české společnosti nauk,
   od roku 1938 mimořádný člen České akademie věd a umění,
   od roku 1956 člen redakční rady při Kabinetu pedagogických věd J. A. Komenského,
   od roku 1961 kontrolor latinského textu Slovníku staroslověnského pro Slovanský ústav Československé akademie věd,
   od roku 1961 člen komise pro soupis a studium rukopisů Československé akademie věd


  • poznámky

   jazykové znalosti:
   - aktivně: slovensky, německy, latinsky
   - pasivně: italsky, francouzsky, anglicky, rusky


  • obrazy

   img14127.jpg img14128.jpg img14129.jpg img14130.jpg img14131.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Marie Ludvíkovská (Vševidová)
   sňatek: 25. 2. 1926


  • děti

   Jan Ludvíkovský (Ludvíkovský)


  • rodiče

   Františka Ludvíkovská (Nohová)
   Karel Ludvíkovský


  • sourozenci

   Alexandr Ludvíkovský
   Františka Vaňková (Ludvíkovská)
   Marie Lukešová (Ludvíkovská)


  • ulice

   Veveří
   bydliště od roku 1939


  • události

   20. 5. 1969
   Slavnostní zahájení oslav 50. výročí založení brněnské univerzity
   při této příležitosti oceněn Řádem práce (oceněn v nepřítomnosti)


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 10. 11. 2019

Jaroslav Antonín Ludvíkovský. Zdroj: www.muni.cz.