prof. PhDr. Ctirad Kohoutek, CSc.

* 18.3.1929 Zábřeh (okres Šumperk) – † 19.9.2011 Brno


skladatel, hudební teoretik a pedagog
bratr osobnosti: RNDr. Luboš Kohoutek, CSc.


národnost

česká


zajímavé okolnosti

psal knihu vzpomínek Setkávání a loučení


vzdělání

studium na reálném gymnáziu (ukončeno v roce 1948),
1948–1949 konzervatoř v Brně - hudební teorie, základy kompozice a dirigování (zejména u Viléma Petrželky a Jana Šoupala),
1949–1953 JAMU v Brně - skladba u Jaroslava Kvapila,
1963 stáž na Summer school of Music v Dartingtonu ve Velké Británii,
studium na Univerzitě Palackého v Olomouci (tam 1973 titul PhDr., 1980 titul CSc. na brněnské univerzitě, 1980 jmenován profesorem)


zaměstnání

1953–1980 Janáčkova akademie múzických umění v Brně:
- asistent (1953–1959)
- odborný asistent (1959–1965)
- docent skladby a teorie skladby (1965–1980)
- vedoucí katedry skladby, hudební teorie a dirigování (1965–1979)
- prorektor pro uměleckou a vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky (1976–1980)

1980–1990 Hudební fakulta AMU v Praze - profesor skladby

1980–1987 ředitel České filharmonie


odborné a zájmové organizace

člen Asociace hudebních umělců a vědců (od roku 1989),
člen Klubu moravských skladatelů (v letech 1992–2002 místopředseda)


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H5e, hrob č. 3 (náhrobník vytvořil sochař Jiří Sobotka)
osoby

Jiří Bárta
student Michal Košut
student Jaroslav Kvapil
profesor Arne Linka
student na JAMU v Brně Vilém Petrželka
profesor
další osoby (3)...sourozenci

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku
Aktualizováno: 07. 01. 2024