Ludvík Wolf

* 31.3.1909 Zaječí (okres Břeclav) – † 11.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Klobouky, Morkuvská (Morkuvska) 539


vzdělání

obecná škola v Šakvicích (1915–1921),
roku 1928 dokončil studium na reálném gymnáziu v Hustopečích maturitní zkouškou, učitelskou zkoušku složil po soukromé přípravě roku 1929 v Kroměříži


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam (udělen 28. 10. 1946)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce poblíž obecního úřadu a na pomníku obětí druhé světové války u kostela v Šakvicích,
dále na pamětní desce obětí okupace na budově obecního úřadu ve Velkých Hostěrádkách a na pamětní desce v sokolovně v Kloboukách


zaměstnání

od 1. 9. 1929 učitel v Kobylí,
dne 1. dubna 1931 nastoupil na učitelské místo na obecné škole v Kloboukách a od 1. září 1931 zde učil na měšťanské škole, roku 1936 složil zkoušku ze IV. odboru


odborné a zájmové organizace

Sokol


poznámky

Rodina Wolfova se brzy po narození Ludvíka přestěhoval do Šakvic, kde chlapec prožil své mládí. Po skončení studia dne 1. 10. 1929 nastoupil vojenskou službu u pěšího pluku č. 10 Jana Sladkého Koziny v Brně a později v Břeclavi. Z aktivní služby odešel jako četař aspirant a dodatečně byl povýšen na poručíka v záloze.
V době nacistické okupace zapojen do odbojové organizace ON v Kloboukách spolu s učiteli Františkem Pacákem a Jaroslavem Kuxem. Wolf se soustředil na ilegální činnost místní sokolské jednoty. Zatčen 10. března 1942, vězněn v Brně v Kounicových kolejích, stanným soudem odsouzen k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán v Kounicových kolejích 11. června, zpopelnění se uskutečnilo v Krematoriu města Brna 12. června 1942. V době popravy byl ženatý.
(Informace v tomto encyklopedickém záznamu upřesnil pan Robert Huk, děkujeme.)osoby

Jaroslav Kux
spolupracovník František Pacák
společně zatčeni a popraveni


osoba na objektech

učitelé Země moravskoslezské
pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


události

12. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 11. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2323 c
11. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (čtvrtek 11. června)
jeden z popravenýchMenš


Aktualizováno: 27. 01. 2019