Ing. arch. Eva Rozehnalová-Bínová

* 3.3.1936


dítě osobnosti: prof. Ing. arch. Bedřich Rozehnal


vzdělání

Fakulta architektury a pozemního stavitelství VUT v Brně - obor architektura a stavba měst (studium ukončeno v roce 1960)


zaměstnání

architektka


poznámky

dne 27. 4. 1957 uzavřela sňatek s Ing. arch. Fedorem Hamalem, studium na VUT v Brně ukončila s příjmením Rozehnalová-Hamalováudálosti

5. 9. 2022
Výstava Architektky v jihomoravské architektuře 60.–80. let 20. století
je jí věnována výstava


Kal


Aktualizováno: 28. 05. 2017