Internetová encyklopedie dějin Brna

Miloš Štejfa

  prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc., F.E.S.C.


  • * 28.5.1929 Brno – † 20.5.2015


  • významný internista, kardiochirurg, první prezident České lékařské komory
   dítě osobnosti: prof. MUDr. Miloš Štejfa


  • vzdělání

   1940–1948 III. reálné gymnázium v Brně,
   1948–1953 Lékařská fakulta v Brně (1954 titul MUDr., 1968 habilitace, 1986 DrSc., 1988 profesor vnitřního lékařství)

  • vyznamenání a pocty

   Cena České kardiologické společnosti (1963, 1985),
   cena České internistické společnosti (1972, 1984),
   cena Spolku lékařů českých (1984),
   Rytíř českého lékařského stavu (1996),
   Zlatá medaile Masarykovy univerzity (1999),
   Libenského zlatá medaile (2007)

  • jiné pocty

   emeritní profesor LF MU (2000)


  • dílo

   publikoval na 230 odborných článků, spolupracoval na 17 učebnicích a monografiích, mj. Základy interní propedeutiky (19992, 1993), Základy kardioangiologie (1993), Základy elektrokardiografie (1991), Kardiologie (1998)


  • zaměstnání

   1953–1957 nemocnice v Banské Bystrici, ve Žiaru nad Hronom,
   1959–1968 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity - II. interní klinika,
   1968–1973 interní klinika na oranské lékařské fakultě v Alžírsku,
   od roku 1973 opět na brněnské lékařské fakultě, 1990–1997 jako přednosta I. interní kardioangiologické kliniky

  • odborné a zájmové organizace

   Česká lékařská komora (prezident),
   Československá kardiologická společnost (čestný člen),
   Česká internistická společnost,
   Pařížská lékařská společnost,
   Spolek lékařů


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • rodiče

   Miloš Štejfa


  • objekty

   M. Štejfa
   pamětní deska: Pekařská 53/13


  • události

   26. 7. 2002
   Slavnostní odhalení pamětní desky Miloše Štejfy a busty Theophila Hansena
   syn prof. Štejfy


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 04. 06. 2015