prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc., F.E.S.C.

* 28.5.1929 Brno – † 20.5.2015


významný internista, kardiochirurg, první prezident České lékařské komory
dítě osobnosti: prof. MUDr. Miloš Štejfa


vzdělání

1940–1948 III. reálné gymnázium v Brně,
1948–1953 Lékařská fakulta v Brně (1954 titul MUDr., 1968 habilitace, 1986 DrSc., 1988 profesor vnitřního lékařství)


vyznamenání a pocty

Cena České kardiologické společnosti (1963, 1985),
cena České internistické společnosti (1972, 1984),
cena Spolku lékařů českých (1984),
Rytíř českého lékařského stavu (1996),
Zlatá medaile Masarykovy univerzity (1999),
Libenského zlatá medaile (2007)


jiné pocty

emeritní profesor LF MU (2000)


dílo

publikoval na 230 odborných článků, spolupracoval na 17 učebnicích a monografiích, mj. Základy interní propedeutiky (19992, 1993), Základy kardioangiologie (1993), Základy elektrokardiografie (1991), Kardiologie (1998)


zaměstnání

1953–1957 nemocnice v Banské Bystrici, ve Žiaru nad Hronom,
1959–1968 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity - II. interní klinika,
1968–1973 interní klinika na oranské lékařské fakultě v Alžírsku,
od roku 1973 opět na brněnské lékařské fakultě, 1990–1997 jako přednosta I. interní kardioangiologické kliniky


odborné a zájmové organizace

Česká lékařská komora (prezident),
Československá kardiologická společnost (čestný člen),
Česká internistická společnost,
Pařížská lékařská společnost,
Spolek lékařů
objekty

M. Štejfa
pamětní deska: Pekařská 53/13


události

26. 7. 2002
Slavnostní odhalení pamětní desky Miloše Štejfy a busty Theophila Hansena
syn prof. Štejfy


Kal


Aktualizováno: 04. 06. 2015