Leoš Janáček, dr. h. c.

* 3.7.1854 Hukvaldy u Příbora – † 12.8.1928 Ostrava


skladatel, hudebník, dirigent, první čestný doktor Masarykovy univerzity


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

ve spolupráci s Jednotou pro zvelebení církevního zpěvu na Moravě založil v Brně varhanickou školuvzdělání

učitelský ústav v Brně,
varhanická škola Praha,
konzervatoř v Lipsku a ve Vídni


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (28. 1. 1925)


jiné pocty

jmenován členem Pruské akademie v Berlíně (18. 2. 1927),
dne 20. 9. 2004 byla Leoši Janáčkovi odhalena pamětní deska na hotelu Pošta ve Vídni


dílo

skladby orchestrální, symfonické, komorní, kantáty, sbory, opery, úpravy písní, chrámová hudba


zaměstnání

regenschori na Starém Brně,
sbormistr Filharmonického sboru Beseda brněnská,
ředitel varhanické školy v Brně


odborné a zájmové organizace

české brněnské spolky,
Ruský kroužek


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25e, hrob č. 64 (náhrobek s vytesanou rukopisnou podobou verše z Janáčkovy skladby Potulný šílenec vytvořil v roce 1928 Eduard Milén)


pojmenováno

Janáčkova akademie múzických umění Brno,
Janáčkovo kvarteto,
Památník Leoše Janáčka,
Janáčkovo divadlo,
jméno Leoše Janáčka nese letiště v Ostravě-Mošnově


poznámky

v rakouském cisterciáckém klášteře v Reinu byly v roce 2008 nalezeny tři ze čtrnácti ztracených klavírních skladeb Leoše Janáčka


obrazy

pojmenované ulice

Janáčkovo náměstí (Veveří)
- Leoše Janáčka (Královo Pole)


prameny, literatura

zobrazit


osoby

Ezechiel Ambros
žák Vladimír Ambros
žák Eduard Aschenbrenner
režisér - v roce 1906 v Brně uvedl operu Její pastorkyňa František Václav Autrata
spolupráce ve Výboru pro českou lidovou píseň František Xaver Bakeš
spolupráce
další osoby (109)...


partneři

Zdenka Janáčková (Schulzová)
sňatek: 13. 7. 1881, Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně)
ulice

Bürgergasse (Měšťanská)
bydliště doložené v roce 1882 (dnes Křížová) Klosterplatz + Klostergasse + Bürgergasse (Klášterní náměstí + Klášterní ulice + Měšťanská)
bydliště doložené nejméně v letech 1890–1903 (dnes Mendlovo náměstí) Smetanova
bydliště v letech 1910–1928


osoba na objektech

L. Janáček
busta: Komenského náměstí 6/03 L. Janáček
pamětní deska: Komenského náměstí 8/02 L. Janáček
busta: Malinovského náměstí 1/05 L. Janáček
pamětní deska: Mendlovo náměstí 1/08 L. Janáček
pamětní deska: Poříčí 5/01
další osoba na objektech (5)...


objekty

Liška Bystrouška
sochařská realizace: Janáčkovo náměstí 0/01
autor libreta k opeře Příhody Lišky Bystroušky


stavby

Starobrněnský klášter
Mendlovo náměstí 1/157
ředitel kůru v klášterním chrámu
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

30. 6. 2023
Nová kniha se vzpomínkami kuchařky Leoše Janáčka
kniha popisuje domácnost u Janáčků
7. 11. 2022
Oslavy 140 let Mahenova divadla
je mu věnována jedna z prohlídek
17. 7. 2022
Festival Mendel 2022
na festivalu zazněla jeho Glagolská mše
15. 11. 2021
Oslavy 100 let od zahájení výuky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
významný hudební skladatel, jehož skladby se na oslavách hrály
16. 7. 2021
Výstava Vendula Chalánková: U Janáčků v kuchyni
je mu věnována výstava

další události (20)...


související odkazy

Fl


Aktualizováno: 21. 10. 2022