Ing. František Březovský

* 28.1.1889 Rožná (okres Žďár nad Sázavou) – † 15.9.1944 Brno


podnikatel ve výrobě lihovin a octa, v radiotechnice a ve velkoobchodu se stavebninami


rodné jméno

Žilka


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Rožná čp. 5 (rodný dům),
Brno-Židenice, Prokopa Velikého 1,
Brno, Křenová 72


vzdělání

ČVŠT v Brně - odbor stavebního inženýrství (2. státní zkouška v roce 1912)


zaměstnání

Stavební adjunkt Ředitelství pošt a telegrafů v Olomouci, od roku 1917 v Brně.
Požádal s veřejnými společníky Karlem Svobodou (soukromníkem v Králově Poli) a Václavem Urbanem (majitelem realit v Radešíně, okres Litoměřice) v roce 1921 Zemský soud v Brně o zápis firmy „Alcosa“, výroba rumu, likérů, ovocných šťáv a octa, do obchodního rejstříku pro společnosti. Společnost vznikla 1. 1. 1921 a měla sídlo nejprve na Masné ulici č. 1, později v Židenicích na Staré osadě č. 23


odborné a zájmové organizace

Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko,
První československý radioklub v Brně (člen přípravného výboru 1924, zvolen jedním z jednatelů),
publikoval také v odborných radiotechnických časopisech


poznámky

Pro neshody se společníky František Březovský firmu s nimi v roce 1926 zrušil a dále ji vedl sám. Změna však byla do obchodního rejstříku zapsána až v roce 1942 (musela být proto zapsána i německy), ale dále výrobu neprovozovala, v roce 1947 byla vyzvána k vrácení živnostenského listu. Protože však majitel již nežil, byla firma z moci úřední vymazána z obchodního rejstříku v roce 1949.
Podnikal i v jiných oborech. Roku 1920 požádal Zemský soud v Brně o zápis firmy Ing. Březovský v Brně-Židenicích do obchodního rejstříku pro jednotlivce. Předmětem podnikání byl obchod stavebními hmotami a chemickými produkty ve velkém.
V roce 1926 ohlásil pro svoji firmu Ing. Fr. Březovský výrobu radiopřijímačů a součástek v Brně, Tivoli 43. V té době vlastnil od 20. 11. 1924 koncesi, udělenou ministerstvem obchodu a živností za spoluúčasti ministerstva pošt a telegrafů. V roce 1929 ohlásil přestěhování této výroby v Brně, Na Ponávce 18, ale výrobu zde nezahájil.
V roce 1930 založil ve Vyškově firmu „Radion“ na výrobu radiotelegrafních a radiotelefonních zařízení, k čemuž dostal koncesi ministerstva obchodu ze 17. 8. 1929. Pro firemní korespondenci si nechal zhotovit dopisní papíry s vedutou velkého závodu „Moravská radiotovárna Radion Ing. Fr. Březovský ve Vyškově“. Výrobu sice zahájil, měl však problémy s úřady pro placení daní a jeho podnikání skončilo v roce 1933 pro dluhy v konkurzu.
partneři

Aloisie Březovská (Jeníčková)
sňatek: 29. 12. 1918, Brno-Zábrdovice (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
(první manželka)
Marie Březovská (Jebavá)
sňatek: 2. 2. 1921, Brno (kostel Neposkvrněné početí Panny Marie na Křenové)
(druhá manželka)
ulice

Prokopa Velikého
bydliště doložené v roce 1918, od roku 1920 také sídlo velkoobchodu stavebními hmotami a chemickými produkty (dnes Eimova) Křenová
bydliště, od roku 1922 také sídlo velkoobchodu se stavebními hmotami a chemickými produkty Masná
v domě č. 1 první sídlo firmy „Alcosa“ Stará osada
v domě č. 23 další sídlo firmy „Alcosa“ (dnes Vančurova a Hradilova ulice) Tivoli
v domě č. 43 ohlášena v roce 1926 výroba radiopřístrojů a součástek (dnes Jiráskova)
další ulice (1)...


události

13. 4. 1924
Ustavující valná hromada Prvního československého radioklubu v Brně
zakládající člen, zvolen jedním z jednatelů


související odkazy

Menš, blat


Aktualizováno: 03. 01. 2020