Internetová encyklopedie dějin Brna

František Březovský

  Ing. František Březovský


  • * 28.1.1889 Rožná (okres Žďár nad Sázavou) – † 15.9.1944 Brno


  • podnikatel ve výrobě lihovin a octa, v radiotechnice a ve velkoobchodu se stavebninami


  • rodné jméno

   Žilka

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Rožná čp. 5 (rodný dům),
   Brno-Židenice, Prokopa Velikého 1,
   Brno, Křenová 72


  • vzdělání

   ČVŠT v Brně - odbor stavebního inženýrství (2. státní zkouška v roce 1912)


  • zaměstnání

   Stavební adjunkt Ředitelství pošt a telegrafů v Olomouci, od roku 1917 v Brně.
   Požádal s veřejnými společníky Karlem Svobodou (soukromníkem v Králově Poli) a Václavem Urbanem (majitelem realit v Radešíně, okres Litoměřice) v roce 1921 Zemský soud v Brně o zápis firmy „Alcosa“, výroba rumu, likérů, ovocných šťáv a octa, do obchodního rejstříku pro společnosti. Společnost vznikla 1. 1. 1921 a měla sídlo nejprve na Masné ulici č. 1, později v Židenicích na Staré osadě č. 23

  • odborné a zájmové organizace

   Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko,
   První československý radioklub v Brně (člen přípravného výboru 1924, zvolen jedním z jednatelů),
   publikoval také v odborných radiotechnických časopisech


  • poznámky

   Pro neshody se společníky František Březovský firmu s nimi v roce 1926 zrušil a dále ji vedl sám. Změna však byla do obchodního rejstříku zapsána až v roce 1942 (musela být proto zapsána i německy), ale dále výrobu neprovozovala, v roce 1947 byla vyzvána k vrácení živnostenského listu. Protože však majitel již nežil, byla firma z moci úřední vymazána z obchodního rejstříku v roce 1949.
   Podnikal i v jiných oborech. Roku 1920 požádal Zemský soud v Brně o zápis firmy Ing. Březovský v Brně-Židenicích do obchodního rejstříku pro jednotlivce. Předmětem podnikání byl obchod stavebními hmotami a chemickými produkty ve velkém.
   V roce 1926 ohlásil pro svoji firmu Ing. Fr. Březovský výrobu radiopřijímačů a součástek v Brně, Tivoli 43. V té době vlastnil od 20. 11. 1924 koncesi, udělenou ministerstvem obchodu a živností za spoluúčasti ministerstva pošt a telegrafů. V roce 1929 ohlásil přestěhování této výroby v Brně, Na Ponávce 18, ale výrobu zde nezahájil.
   V roce 1930 založil ve Vyškově firmu „Radion“ na výrobu radiotelegrafních a radiotelefonních zařízení, k čemuž dostal koncesi ministerstva obchodu ze 17. 8. 1929. Pro firemní korespondenci si nechal zhotovit dopisní papíry s vedutou velkého závodu „Moravská radiotovárna Radion Ing. Fr. Březovský ve Vyškově“. Výrobu sice zahájil, měl však problémy s úřady pro placení daní a jeho podnikání skončilo v roce 1933 pro dluhy v konkurzu.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Aloisie Březovská (Jeníčková)
   sňatek: 29. 12. 1918, Brno-Zábrdovice (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
   (první manželka)
   Marie Březovská (Jebavá)
   sňatek: 2. 2. 1921, Brno (kostel Neposkvrněné početí Panny Marie na Křenové)
   (druhá manželka)


  • děti

   Drahomíra Březovská
   Milada Hlávková (Březovská)
   Marie Březovská
   František Březovský


  • rodiče

   Julie Březovská (Žilková)
   František Březovský


  • ulice

   Prokopa Velikého
   bydliště doložené v roce 1918, od roku 1920 také sídlo velkoobchodu stavebními hmotami a chemickými produkty (dnes Eimova) Křenová
   bydliště, od roku 1922 také sídlo velkoobchodu se stavebními hmotami a chemickými produkty Masná
   v domě č. 1 první sídlo firmy „Alcosa“ Stará osada
   v domě č. 23 další sídlo firmy „Alcosa“ (dnes Vančurova a Hradilova ulice) Tivoli
   v domě č. 43 ohlášena v roce 1926 výroba radiopřístrojů a součástek (dnes Jiráskova)
   další ulice (1)...


  • události

   13. 4. 1924
   Ustavující valná hromada Prvního československého radioklubu v Brně
   zakládající člen, zvolen jedním z jednatelů


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, blat


Aktualizováno: 03. 01. 2020