Internetová encyklopedie dějin Brna

Max Kohn

  Ing. Max Kohn


  • * 24.8.1857 Brno – † po 19.10.1942 Treblinka (Polsko)


  • průmyslník v cihlářství; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Na počátku firma vyráběla běžné cihlářské zboží. Sídlo bylo v Bohunicích (nyní část Brna), pobočka se skladem byla zřízena na Novobranské ulici č. 1.
   V roce 1920 byl Max Kohn se svým synem Paulem jedinými společníky firmy, která patřila k největším brněnským cihelnám - měla v provozu pět kruhových pecí s moderními sušárnami. V období 1. republiky byla ze železniční stanice Horní Heršpice k cihelně vybudována vlečka; vyráběla se jak ražená, tažená krytina a plné cihly, tak veškerý ostatní sortiment od drenážních trubek až po stájové dlaždice; jako doplňková výroba ještě hřebenáče a prejzová krytina.
   V období největší konjunktury podnik zaměstnával 500 až 650 osob a k výrobě využíval nejnovější strojní zařízení.

  • příčina úmrtí

   zahynul


  • bydliště

   Brno, Koliště 61


  • vzdělání

   dosáhl technického vzdělání


  • zaměstnání

   od roku 1883 byl veřejným společníkem (spolu se staršími bratry AdolfemBernhardem) rodinné firmy G. Kohn et Sohn,
   po smrti svého otce převzal jako nejmladší ze tří synů cihlářský podnik v Bohunicích,
   manželka Julie mu přinesla věnem 33 000 zlatých a jejich svatební smlouva byla zapsána do obchodního rejstříku,
   od 1. ledna 1888 se firma stala veřejným společníkem firmy Centrale der Brünner Ziegelein, Czermak, Czerwinka, Deycks, Kohn et Consorten, již roku 1897 však z konsorcia firma G. Kohn et Sohn vystoupila,
   po úmrtí staršího bratra Adolfa a dokončení pozůstalostního řízení se Max stal jediným majitelem firmy (G. Kohn),
   roku 1906 se podílel na založení firmy Leo Czech und Comp. v Maloměřicích (nyní část Brna), výroba portlanského cementu a byl jejím veřejným společníkem,
   prokura rodinné firmy byla udělena roku 1911 jeho synovci Karlu Kohnovi (dílovedoucímu v Brně), v roce 1914 byla zrušena a prokuristou se stal syn Paul Kohn

   po okupaci Československa byla firma jako židovský majetek roku 1941 zabavena ve prospěch Německé říše a 24. června 1941 prodána Arminu svob. p. Freibergovi,
   jeho tichým společníkem byl Franz Schneider, obchodník z Drážďan,
   firma byla zapsána do obchodního rejstříku pod názvem Brünn-Bohonitzer Ziegelwerke und Tonwarenfabriken

  • odborné a zájmové organizace

   Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko


  • hrob

   Židovský hřbitov, Nezamyslova 27, hrob 9, řada 1, sekce 4 (kenotaf)


  • poznámky

   deportován z Brna 4. 4. 1942 transportem Ah-884 do Terezína, odtud dne 19. 10. 1942 transportem Bw-606 do Treblinky, zahynul


  • obrazy

   img20799.jpg img18666.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Julie Kohnová (Mayerová)
   sňatek: 27. 2. 1887 v Prostějově


  • děti

   Paul/Pavel Kohn
   Hilde Kohnová


  • rodiče

   Betti Kohn
   Gottlieb Kohn


  • sourozenci

   Sigmund Kohn
   Adolf/Abraham Kohn
   Bernhard/Berthold Kohn
   Eugenie Johanna Fleischmann (Kohn)
   Gisela Deutsch (Kohn)


  • ulice

   Koliště
   bydliště


  • stavby

   Palác E. Kafky
   Hlinky 122/48
   majitel domu od roku 1927 do okupace
   Židovský hřbitov
   Nezamyslova 27/395
   kenotaf


  • události

   4. 4. 1942
   Transport židovských občanů z Brna s označením Ah
   v transportu měl číslo 884


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, Jord, Dos


Aktualizováno: 23. 03. 2020

Max Kohn. MZAB, fond B 26 Policejní ředitelství Brno, karton č. 2366, fol. 470. Za poskytnutí souhlasu k prezentaci našich stránkách děkujeme MZAB.