Internetová encyklopedie dějin Brna

Dana Svozilová

  PhDr. Dana Svozilová


  • * 7.6.1951 Brno – † 13.2.2001 Brno


  • dramaturgyně, pedagožka


  • rodné jméno

   Synková

  • národnost

   česká


  • příčina úmrtí

   autonehoda


  • vzdělání

   SVVŠ v Brně, Slovanské náměstí,
   1969–1964 FF MU v Brně - divadelní věda a sociologie,
   1977–1979 dálkový kurz dramatické výchovy na Ústavu pro kulturně výchovnou činnost ve svém školícím středisku v Solenicích


  • zaměstnání

   od roku 1974 metodička pro umělecký přednes a dětské divadlo v Krajském kulturním domě v Brně, později v Krajském domě pionýrů a mládeže v Brně,
   1992–2001 vedoucí a zakladatelka Ateliéru dramatické výchovy JAMU v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   členka dětského dramatického souboru PIRKO (od roku 1972 vedoucí),
   členka odborné rady pro dramatickou výchovu IPOS-ARTAMA


  • poznámky

   V 80. a 90. letech 20. století patřila k vůdčím osobnostem české dramatické výchovy.
   V roce 1990 v Centru volného času v brněnských Lužánkách (bývalý MDDM) se podílela na založení Střediska dramatické výchovy.
   Spolupracovala na přípravách osnov dramatické výchovy pro školy, pracovala ve Sdružení pro tvořivou dramatiku, učila na Akademickém gymnáziu a v ročních kurzech dramatické výchovy pro učitele.


  • obrazy

   img14001.jpg


  • partneři

   Jaroslav Svozil


  • autor


Aktualizováno: 05. 03. 2014

Dana Svozilová. Zdroj: http://difa.jamu.cz/adv/atelier_dav_dana.html.