PhDr. Dana Svozilová

* 7.6.1951 Brno – † 13.2.2001 Brno


dramaturgyně, pedagožka


rodné jméno

Synková


národnost

česká


příčina úmrtí

autonehoda


vzdělání

SVVŠ v Brně, Slovanské náměstí,
1969–1964 FF MU v Brně - divadelní věda a sociologie,
1977–1979 dálkový kurz dramatické výchovy na Ústavu pro kulturně výchovnou činnost ve svém školícím středisku v Solenicích


zaměstnání

od roku 1974 metodička pro umělecký přednes a dětské divadlo v Krajském kulturním domě v Brně, později v Krajském domě pionýrů a mládeže v Brně,
1992–2001 vedoucí a zakladatelka Ateliéru dramatické výchovy JAMU v Brně


odborné a zájmové organizace

členka dětského dramatického souboru PIRKO (od roku 1972 vedoucí),
členka odborné rady pro dramatickou výchovu IPOS-ARTAMA


poznámky

V 80. a 90. letech 20. století patřila k vůdčím osobnostem české dramatické výchovy.
V roce 1990 v Centru volného času v brněnských Lužánkách (bývalý MDDM) se podílela na založení Střediska dramatické výchovy.
Spolupracovala na přípravách osnov dramatické výchovy pro školy, pracovala ve Sdružení pro tvořivou dramatiku, učila na Akademickém gymnáziu a v ročních kurzech dramatické výchovy pro učitele.partneři


Aktualizováno: 05. 03. 2014