Ing. Václav Bureš

* 26.10.1898 Chrást (okres Mladá Boleslav) – † 8.10.1941 Brno-Žabovřesky


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

V úmrtním protokolu vyplněno pouze jméno, příjmení a datum úmrtí. Ostatní údaje nevyplněny nebo označeny otazníkem. Zejména se týká místa a příčiny úmrtí.


příčina úmrtí

„vězení tajné státní policie (Gefängnis der Geheimen Staatspolizei)“


bydliště

Brno, Kopalgasse 10


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam


jiné pocty

inspektor obchodních akademií in memoriam


dílo

za první republiky psal články do Českého slova, Moravského slova, Obchodního obzoru, týdeníků Masarykův lid a Náš týden z hospodářské problematiky


zaměstnání

profesor, I. státní obchodní akademie v Brně


politická orientace

strana národně socialistická


odborné a zájmové organizace

Sokol (župa Jana Máchala, Sokol Brno II),
člen zastupitelských sborů města Brna


poznámky

Za první republiky působil také jako komunální pracovník, pracoval v revizní radě Spořitelny Zemského hlavního města Brna.
Zapojen do odboje od roku 1939 v Obraně národa (kraj Brno-město) a v PVVZ. Zatčen 30. 9. 1941 ve svém bytě, podroben drastickým výslechům, zemřel 8. 10. 1941 na selhání srdce. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 9. 10. 1941. Nebyl tedy souzen stanným soudem ani popraven v Kounicových kolejích, jak se někdy mylně uvádí. Zápis do matriky zemřelých byl učiněn na základě oznámení od vrchního státního zástupce u zemského soudu v Brně z 8. 10. 1941 (u popravených ve stanném právu příkaz k zápisu dávalo gestapo -Menš).


pojmenované ulice

Burešova (Veveří)osoby

Bohumil Baštář
spolupráce v odboji Adolf Burian
spolupráce v odboji František Schacherl
spolupráce v době okupace


partneři

ulice

Kopalgasse
bydliště v době úmrtí (dnes Burešova)


osoba na objektech

uctění památky oběti okupace - V. Bureš
jiná realizace: Burešova 10/01 oběti 2. světové války
pamětní deska: Dominikánské náměstí 1/03 oběti okupace
pamětní deska: Francouzská 87/02 oběti okupace spořitelny
pamětní deska: Palackého třída 59/01


události

28. 5. 2017
Umístění dalších Kamenů zmizelých v Brně


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 01. 03. 2020