prof. PhDr. Adolf Kellner

* 27.3.1904 Štramberk – † 31.5.1953 Brno


profesor slovanské jazykovědy, dialektolog, bohemista a romanista


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Narodil se ve Štramberku v rodině zámečníka. Pod vlivem svých učitelů se zaměřil na bohemistiku a romanistiku.
Na mladého vědce-badatele v nářeční problematice silně zapůsobil i polský dialektolog Kazimierz Nitsch, se kterým navázal kontakt během svého studijního pobytu v Krakově, kde v letech 1927/1928 na Filozofické fakultě Jagellonské univerzity studoval.
Podílel se na založení brněnské pobočky Ústavu pro jazyk český ČSAV. V roce 1952 byl navržen za člena korespondenta ČSAV, ale připravované jmenování se pro jeho úmrtí neuskutečnilo.
Poslední rozloučení se konalo 4. června 1953 v chrámu Páně sv. Vavřince v Brně.


příčina úmrtí

těžká nemoc


bydliště

Brno-Žabovřesky, Marie Steyskalové 70 (1945–1953)


vzdělání

1915–1923 gymnázium Příbor,
1923–1927 FF MU v Brně - obor čeština a francouzština (1930 titul PhDr.)


dílo

zobrazit


zaměstnání

od roku 1929 středoškolský profesor na reálném gymnáziu v Brně,
22. 2. 1946 jmenován mimořádným profesorem pro obor slovanské jazykovědy na FF MU v Brně,
od 1. října 1948 řádný profesor Masarykovy univerzity, na níž vykonával řadu vědeckých i pedagogických funkcí (vedoucí dialektologického oddělení Slovanského semináře; vedoucí katedry českého jazyka a literatury FF MU),
místoředitel Ústavu pro jazyk český ČSAV v Praze a zakladatel jeho brněnské pobočky


odborné a zájmové organizace

Matice moravská (dialektologická komise, jazykovědný odbor),
Společnost pro slovanský jazykozpyt,
Slezský studijní ústav


hrob

poznámky

osobní fond Adolfa Kellnera je uložen v Archivu Masarykovy univerzity (B 23)osoby

partneři

Anna Kellnerová (Krejčová)
sňatek: 31. 12. 1933
ulice

Marie Steyskalové
bydliště v letech 1945–1953


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Studentský záznam


Aktualizováno: 08. 02. 2020