Internetová encyklopedie dějin Brna

Ladislav Jandásek

  Ladislav Jandásek


  • * 19.11.1887 Moravany (okres Hodonín) – † 5.9.1942 Osvětim


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Zájem o hudbu i divadlo. U žáků si všímal i zdravotního stavu a sociálních poměrů a snažil se jim pomáhat.

  • příčina úmrtí

   zahynul v koncentračním táboře


  • bydliště

   Brno:
   - Nová 42
   - Soukopova 4


  • vzdělání

   1898–1906 Klvaňovo gymnázium Kyjov,
   FF UK Praha - obor čeština-francouzština (absolvoval v roce 1910)

  • vyznamenání a pocty

   medaile „Za zásluhy Sokola Brno I“ in memoriam (udělena 3. 12. 2013)

  • jiné pocty

   in memoriam jmenován prezidentem republiky vrchním školním radou,
   jeho jméno je uvedeno na pamětní desce v Praze v budově Tyršova domu


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   středoškolský profesor,
   zemský školní inspektor při Zemské školní radě v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol (župa Jana Máchala, Sokol Brno III),
   člen předsednictva Československé obce sokolské,
   člen předsednictva vzdělávacího sboru Československé obce sokolské,
   náměstek vzdělavatele Československé obce sokolské,
   pořadatel spisů dr. Miroslava Tyrše,
   redaktor časopisů Tyrš, Vzdělavatel a Sokolské proslovy


  • poznámky

   Školní rok 1910/1911 - učitel v Kostelci u Kyjova (Státní zkoušku složil roku 2. 6. 1911). Poté prezenční vojenská služba, od roku 1912 suplent zemské reálky v Hodoníně.
   Za 1. světové války pevnostní dělostřelec v Krakově (od 1. 8. 1914), 1915 balkánská fronta, později Itálie. Říjen 1918 ho zastihl na dovolené, organizoval tzv. Slováckou brigádu, která měla na Slovácku udržet pořádek do převzetí správy republikou.
   Od 1. 9. 1920 jmenován profesorem III. státní reálky v Brně (později přeměněna ve II. reálné gymnázium) - zde do 28. 7. 1938, kdy pověřen funkcí zemského školního inspektora pro školy národní. Funkce zbaven po zatčení v září 1940, po propuštění přidělen reformnímu reálnému gymnáziu v Tišnově. Od 1. 6. 1941 dán na trvalý odpočinek.
   V odboji zapojen v politické skupině Obrany národa. Vězněn v Brně od 9. do 30. září 1940, znovu od 30. září 1941 v Brně ve věznici Pod kaštany, Veveří 112. Dne 11. 6. 1942 převezen do Osvětimi.
   Gála uvádí měsíc úmrtí listopad, správně je září. Podle úmrtního oznámení z Osvětimi zemřel 5. 9. 1942 v 6.55 hodin. V Osvětimi měl vězeňské číslo 39 296, umístěn byl na bloku 19a.

   Ve věznici brněnského gestapa „Pod Kaštany“ obdivuhodným způsobem pomáhal spoluvězňům snášet útrapy. Spojily se zde jeho láska k hudbě i vzdělavatelské působení v Sokole: polohlasně, pokud to bylo možné, zpívali známé písně, k různým výročím sestavovali kulturní program, který ilegálně realizovali. Když zemřel spoluvězeň, uspořádali na jeho památku tryznu. Jandásek rekonstruoval na základě vzpomínek sborová díla, psal i nové skladby, upravoval lidové písně. Proslulou se stala i jeho „Ukolébavka“, datovaná 5. 4. 1942, kterou napsal na slova spoluvězně Františka Zatloukala. Skladbu věnoval dětem svých spoluvězňů, které se narodily již po zatčení otců. Byly jimi Zdenička, dcera JUDr. Zdeňka Krejčího z Brna, a Jiříček, syn JUDr. Vlasty Pešky z Hranic.
   Díla psal Jandásek na drobné lístky toaletního papíru, část se jich podařilo propašovat mimo věznici, část jich spoluvězni ukryli pod podlahu vězeňského baráku. I když na konci okupace baráky vyhořely, lístky zůstaly v úkrytu zachovány a jeden ze spoluvězňů je pomohl najít. Autor skladeb však okupaci nepřežil.
   Dnes jsou práce uchovávány v Muzeu Památníku Terezín jako doklad nesmírné statečnosti a nezlomnosti českého učitele Ladislava Jandáska.


  • obrazy

   img2177.jpg


  • pojmenované ulice

   Jandáskova (Řečkovice, Mokrá Hora)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Zdeněk Krejčí
   přítel, L. Jandásek pro dcerku Zd. Krejčího ve vězení napsal skladbu „Ukolébavka“ Josef Kudela
   švagr


  • partneři

   Božena Jandásková (Kubíková)
   sňatek: 27. 6. 1921, Brno (městská rada)


  • děti

   Miroslav Jandásek
   Jarmila Chmelíková (Jandásková)


  • rodiče

   Ludvík Jandásek
   Antonie Jandásková (Wernerová)


  • ulice

   Soukopova
   bydliště Nová
   bydliště doložené v roce 1921 (dnes Lidická)


  • školy

   Státní reálné gymnázium, Brno-Husovice
   profesor


  • osoba na objektech

   učitelé Země moravskoslezské
   pamětní deska: Moravské náměstí 6/01 uctění památky oběti okupace - L. Jandásek
   jiná realizace: Soukopova 4/01 oběti okupace z řad učitelů a žáků školy
   pamětní deska: Vranovská 65/01


  • události

   3. 12. 2013
   Udílení Medailí Za zásluhy Sokola Brno I
   prvorepublikový sokolský představitel umučený nacisty


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 27. 10. 2019

Ladislav Jandásek. Sbírky Muzea města Brna, inv. č. 154 088.