MUDr. et RNDr. Otakar Jaroslav Pollak, Ph.D.

* 5.3.1906 Brno – † 11.9.2000 New Casle (USA)


patolog, expert v problematice arterosklerózy


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno


vzdělání

česká státní reálka v Brně,
Lékařská fakulta a Přírodovědecká fakulta MU v Brně (1930 titul MUDr., 1934 RNDr.)


zaměstnání

1932–1938 Patologicko-anatomický ústav Masarykovy univerzity v Brně,
v roce 1939 emigroval přes Holandsko do USA


prameny, literatura

rodiče

Menš, Kal


Aktualizováno: 16. 04. 2016