Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Hrubý

  Ing. Dr. Josef Hrubý


  • * 6.8.1887 Horní Sytová (dnes obce Víchová nad Jizerou, okres Semily) – † 16.11.1942 Berlín-Plötzensee (Německo)


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské; členové zastupitelských sborů a zaměstnanci města Brna


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   „Pepova knihovna, jeho největší radost, nechť je vám všem zářným příkladem, jak žil a pro co pracoval. Rozdělte si ji tak, abyste každý měl památku, a vědecké knihy odevzdejte školám. Nezapomeňte založiti fond pro studentstvo z okresu jilemnického, hlavně z Horní Sytové.“
   (Z poslední vůle paní Hrubé, kterou napsala 7. 11. 1943.)

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Brno:
   - Sirotčí 8
   - Merhautova (Merhautgasse) 13
   - Tichého 18


  • vzdělání

   c. k. vyšší reálka v Jičíně (23. června 1905 maturita s vyznamenáním),
   1905–1909 studium na C. k. české vysoké technické škole v Praze - obor technická chemie (2. státní zkouška 7. července 1909 s vyznamenáním),
   ve studijním roce 1910/1911 podnikl za podpory Hlávkova cestovního stipendia cestu do Německa, aby tam prohloubil své vědomosti v oboru chemie olejů a tuků a byl zde zapsán jako posluchač na technice v Karlsruhe pod vedením profesora Ubbelohdeho,
   v roce 1913 získal titul doktor chemického inženýrství na C. k. technické vysoké škole Františka Josefa v Brně

  • vyznamenání a pocty

   Pamětní odznak II. národního odboje in memoriam


  • dílo

   Suroviny k dokončujícím pracem na dřevě. (Příručky živnostenské.). Brno 1922.


  • zaměstnání

   1912–1918 asistent při stolici analytické chemie na C. k. technické vysoké škole Františka Josefa v Brně,
   chemik zemského úřadu na zvelebování živností (před rokem 1932),
   Škola uměleckých řemesel v Brně (externí pedagog),
   vrchní zemský komisař (chemik) (povolání v době před zatčením)

  • politická orientace

   Pokroková strana

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Brno - župa Jana Máchala (vzdělavatel),
   Sokol Brno-Žabovřesky,
   vydával týdeník „Pokrokový obzor“


  • poznámky

   Zapojen do politické skupiny odbojové organizace Obrana národa, zatčen 26. února 1940 ve své kanceláři. Vězněn v Brně (snad Špilberk, poté snad Sušilovy koleje a Kounicovy koleje), v Breslau a Berlíně-Alt Moabitu, kde byl odsouzen 24. 7. 1942 za velezradu, chování nepřátelské říši a budování protistátní organizace k trestu smrti, zabavení movitého i nemovitého majetku.

   Manželé Hrubých neměli děti, po osvobození paní Julie Hrubá získala domek, který si s manželem postavili, zpět. Po její smrti zdědil dům její bratr, ten vilku prodal rodině současného majitele s podmínkou dožití. Zůstaly zde zachovány rodinné doklady, ke kterým noví majitelé přistupovali s úctou a snažili se o jejich předání příbuzným Ing. Hrubého.
   Díky jejich laskavosti jsme mohli ověřit a doplnit mnohé informace k osobnosti Ing. Josefa Hrubého a získat jeho rodinné fotografie. Dopisy z vězení se zde však nenašly, jejich osud není znám.

   Paní Hrubá také po válce na žádost MV vyplnila dotazník k evidenci popravených osob. V něm napsala, že Ing. Hrubý byl zapojen do odboje od roku 1938 - jako svědka této činnosti uvedla JUDr. Bohuslava Ečera, za okupace byl napojen na Schmoranzovu skupinu (svědci Vladimír Podborský a Karel Blecha). Mezi spoluvězni, kteří přežili okupaci, uvedla paní Hrubá učitele Janíčka ze Vsetína, MUDr. Horna z Jihlavy, dr. Bláhu z Prahy a Oldřicha Rappata z Brna. Z pracovníků brněnského gestapa jmenovitě uveden Willi Braun.
   Paní Hrubá připojila také informaci, že její manžel před zatčením svěřil své rukopisy z doby před okupací MUDr. Jaroslavu Dostálovi z Brna k ukrytí. V motáku, propašovaném z Breslau a datovaném 12. 7. 1940, napsal Josef Hrubý „Poslední pořízení“, které adresoval svému právníkovi. Snad jím byl JUDr. Bedřich Vilím z Brna (zatím neupřesněno -Menš).


  • soubory ke stažení

   Pozvánka na převzetí pamětní desky.pdf [1515 kB]


  • obrazy

   img16772.jpg img16773.jpg img16774.jpg img16775.jpg img16776.jpg img16777.jpg img16778.jpg img16779.jpg img16780.jpg img16781.jpg img16782.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Oldřich Blažek
   společně odsouzeni a popraveni Bohuslav Ečer
   spolupracovník Vítězslav Horn
   spoluvězeň František Ptašinský
   společně odsouzeni a popraveni


  • partneři

   Julie Hrubá (Kaucká)
   sňatek: 7. 9. 1915, Praha-Smíchov


  • rodiče

   Emilie Hrubá (Střížková)
   Josef Hrubý


  • sourozenci

   Jan Hrubý
   Václav Hrubý
   Emilie Hrubá


  • ulice

   Tichého
   bydliště Sirotčí
   bydliště v době sňatku (dnes Grohova) Merhautova (Merhautgasse)
   bydliště (v roce 1932 změna názvu ulice na Tichého)


  • osoba na objektech

   oběti 2. světové války
   pamětní deska: Dominikánské náměstí 1/03 oběti okupace
   pamětní deska: Husova 10/01 oběti okupace
   pamětní deska: Veveří 5/02


  • události

   16. 11. 1962
   Vzpomínkový večer ke 20. výročí poprav
   osobnost, na kterou bylo vzpomínáno


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, Zuza


Aktualizováno: 01. 03. 2020

Josef Hrubý. Fotografii pro naši encyklopedii poskytla rodina Koláčkova, děkujeme.