doc. PhDr. Oleg Sus, CSc.

* 9.9.1924 Brno – † 22.11.1982 Brno


estetik, literární vědec a kritik, filozof


pseudonym

gs, Olaf, ajlavník, A. Arché, D. Bredon, De Death, Larsen, Tlalok


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

jeho otec byl ruský emigrant, potomek kozáků, žijící v ČSR od roku 1921


bydliště

Brno, Francouzská 66


vzdělání

1936–1944 reálné gymnázium v Brně-Husovicích,
1945–1949 FF MU v Brně - bohemistika a estetika, filozofie (1950 titul PhDr., 1960 CSc., 1964 habilitace pro obor estetika)


dílo

zobrazit


zaměstnání

interní aspirant (od roku 1950), odborný asistent a vedoucí Estetického semináře na FF MU v Brně a také na katedře české a slovenské literatury a jazyka (1954–1971), odchod z univerzity z politických důvodů,
od roku 1958 externí redaktor měsíčníku Věda a život (od roku 1969 i jako šéfredaktor),
šéfredaktor časopisu Index (2 ročníky)


odborné a zájmové organizace

člen Svazu československých spisovatelů (od roku 1964)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 85b, řada 1, hrob č. 84–85 (původní uložení ve skup. 70, řada 6, hrob č. 447–448)


poznámky

Jeho rozsáhlé a mnohostranně založené dílo je spjato s hlubokými znalostmi filozofie a nebývalou kritickou erudicí.
Dominoval u něj zájem o estetiku a filozofii 19. a 20. století, od pozitivismu přes formální školy, evropský strukturalismus, problematiku avantgardy (poetismus a surrealismus) až po otázky moderní sémiotiky.
Jako jeden z prvních u nás razil teorii literární komunikace.
Mezi léty 1970–1972 ve Vlastivědném věstníku moravském uveřejňoval recenze pod propůjčeným jménem Jaroslav Bílek.osoby

Eva Drlíková
studentka Mirko Novák
pedagog Rudolf Pečman
student Miroslav Plešák
spolupráce v časopise Index Ivan Poledňák
studentulice

Francouzská
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

20. 1. 2022
Výstava Osobnosti Masarykovy univerzity
je mu věnován portrét na výstavě
5. 4. 2017
Výstava Host do domu
externí spolupracovník v oblasti teorie literatury a estetiky


MŠ, PeDro


Aktualizováno: 07. 01. 2022