Internetová encyklopedie dějin Brna

Adolf Ženožička

  Adolf Ženožička


  • * 5.1.1886 Blažov (nyní část obce Bouzov, okr. Olomouc) – † 4.2.1937 Brno


  • podnikatel v papírenství, ve strojírenství a slévárenství; náměstek vrchního ředitele Moravské agrární banky


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   i když byla účast Adolfa Ženožičky ve společnosti Oskar Frank a spol. (Cacovický mlýn v Maloměřicích) krátká (jen v letech 1916–1923), za jeho působení zde byla zřízena v letech 1918 až 1919 elektrárna s dvojčitou Francisovou turbínou


  • bydliště

   Brno, Nová 48


  • zaměstnání

   v roce 1916 jako veřejný společník Oskara Franka (dědice Cacovického mlýna) požádal o zápis firmy Oskar Frank a spol. do obchodního rejstříku pro společnosti - předmětem podnikání byl provoz Cacovického mlýna v Maloměřicích čp. 62

   jako prokurista Moravské a agrární banky a majitel realit v Brně 1915 uzavřel s Čeňkem Dlaskem (soukromým úředníkem v Brně), Cyrilem Honem (vrchním bankovním úředníkem v Brně) a Eduardem Kalou (majitelem realit v Husovicích, nyní část Brna) společenskou smlouvu za účelem ustanovení firmy Moravský papírový průmysl a spol. s.r.o. se sídlem v Brně Lichtensteinova (nyní Rašínova ulice) č. 10,
   společnost měla začít činnost od 1. 1. 1916 a předmětem podnikání byla výroba a prodej papírových sáčků potisknutých i nepotisknutých, zboží papírnického průmyslu a obchod papírem a papírovým zbožím,
   kmenový kapitál společnosti byl 40 000 k. a Adolf Ženožička se na něm podílel částkou 10 000 K (růst kmenového kapitálu se zvyšoval a k roku 1925 dosáhl výše 400 000 Kč)

   po odstoupení společníků zůstali jedinými společníky Ženožičkovi (Adolf a jeho manželka Gabriela),
   firma přestěhovala své sídlo do České ulice č. 28,
   po Adolfově úmrtí (1937) podnikala dále jeho vdova Gabriela, která také zdědila celý kmenový kapitál, avšak pozůstalost po zemřelém byla tak předlužena, že podíl ve firmě byl bezcenný - sídlo firmy bylo přestěhováno do Brna-Husovic, Cacovická ulice č. 100

   v roce 1940 firmu převzal Jaroslav Macík, ředitel Moravské banky v Brně, který v roce 1943 podstoupil většinový podíl ve firmě Boženě Beranové (manželce zvěrolékaře v Líšni, nyní část Brna), a ta jej postoupila své neteři Zoře Nováčkové,
   firma patrně v době okupace nevyvíjela žádnou činnost,
   po únoru 1948 byla do firmy zavedena národní správa a ustanoven národní správce nejdříve firma Čs. závody pro papír a celulosi, n.p. Praha, v roce 1949 firma Slezské papírny, n.p. Opava,
   majetková podstata byla nejdříve začleněna do Moravskoslezských papíren n.p. Šumperk, v roce 1949 do Předklášterských papíren n.p., Předklášteří u Tišnova

   Adolf Ženožička se pokoušel také podnikat v brněnském strojírenství a slévárenství a jako majitel realit v Brně spolu s veřejnými společníky MUDr. Oldřichem Vyškovským (zvěrolékařem! v Přerově) a Cyrilem Honem (bankovním úředníkem v Brně) požádal v roce 1919 Zemský soud v Brně o zápis firmy Brněnská strojírna a slévárna železa, spol. s. r. o. v Brně, dříve Gustav Fuss - předmětem podnikání byla výroba železného zboží všeho druhu, sídlo firmy bylo v Brně, Křenová ulice č. 62 (v roce 1918 zakoupen tovární objekt se zařízením a zásobami patřící dříve G. Fussovi),
   společnost vznikla na základě společenské smlouvy z 29. 4. 1918 s kmenovým kapitálem 300 000 Korun, na kterém se každý ze společníků podílel třetinou, firma byla zároveň zapsána německy,
   v roce 1920 Adolf Ženožička a Cyril Hon ze společnosti vystoupili a věnovali se firmě Moravský papírový průmysl, spol. s.r.o.

  • odborné a zájmové organizace

   od roku 1917 působil ve správní radě firmy Maschinenpapier- und Pappefabriken A.G., vorm. Gebrüder Fritscher se sídlem v Brně,
   Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko


  • prameny, literatura


  • osoby

   Gustav Adolf Fuss
   Adolfu Ženožičkovi v roce 1938 svou firmu prodal


  • partneři

   Gabriela Marie Ženožičková (Neumann)
   sňatek: 6. 2. 1918, Brno-Zábrdovice


  • děti

   Zora Nováčková (Ženožičková)


  • rodiče

   Jan Ženožička
   Františka Ženožičková (Škurková)


  • ulice

   Newgasse
   bydliště Rašínova
   sídlo firmy Moravský papírový průmysl a spol. s.r.o. v Rašínově ulici 10 (od roku 1916) Křenová
   sídlo firmy Brněnská strojírna a slévárna železa, spol. s. r. o. v Křenové ulice č. 62 (od roku 1919) Česká
   sídlo firmy Moravský papírový průmysl a spol. s.r.o. přeneseno do České ulice č. 28 Cacovická
   sídlo firmy Moravský papírový průmysl a spol. s.r.o. přeneseno do Cacovické ulice č. 100 (v roce 1937)


  • autor

   Menš, Jord.


Aktualizováno: 15. 12. 2019