Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Evangelista Špirk

  Msgre Jan Evangelista Špirk


  • * 29.12.1821 Třebíč – † 18.1.1904 Brno-Tuřany


  • kněz; iniciátor přestavby poutního areálu v Tuřanech (dnes Brno-Tuřany)


  • bydliště

   Tuřany (dnes Brno-Tuřany), fara tamního kostela


  • vzdělání

   kněžské svěcení přijal v roce 1847

  • vyznamenání a pocty

   Záslužný zlatý kříž s korunou,
   Řád Františka Josefa


  • zaměstnání

   kaplan (Babice, Horní Dubňany, Rudíkov), administrátor v Žebětíně,
   od roku 1853 kaplan v Tuřanech, od roku 1868 farář v Tuřanech

  • odborné a zájmové organizace

   Katolická jednota


  • hrob

   Tuřanský hřbitov, Pratecká


  • poznámky

   Z jeho iniciativy došlo k rozšíření tuřanského hřbitova, v roce 1866 byla zahájena stavba hřbitovní kaple Vzkříšení Páně na památku odvrácení války, neúrody a moru.
   Od roku 1883 začal shromažďovat finance na zamýšlenou proměnu tuřanského poutního areálu. K přestavbě došlo v letech 1888–1891, náklady dosáhly 30 648 zlatých 8 krejcarů. Byly upraveny fasády kostela, nově přistavěna sakristie, po bocích stávajícího průčelí byly postaveny dvě vysoké věže - zvonice, spojené s kostelem arkádou a otevřenou sloupovou galerií.
   Nové věže byly pojmenovány, levá po císaři Františkovi Josefovi I., pravá po papežovi Lvu XIII. Mezi levou věží a chrámovou lodí byla postavena nová kaple Božího hrobu. Velká péče byla věnována i vnitřní výzdobě chrámu. V severním nároží areálu byla postavena šestiboká kaple Panny Marie (dnes nazývaná Kaple padlých).
   Jan Evangelista Špirk byl velice oblíbený ve své farnosti, podílel se na mnoha akcích církevních i světských, měl podíl na rozvoji školství ve své farnosti.


  • obrazy

   img9527.jpg


  • pojmenované ulice

   Špirkova (Tuřany)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jakub Brychta
   Msgre Jan Evangelista Špirk oddával Jakuba Brychtu


  • stavby

   Tuřanský hřbitov
   Pratecká
   místo posledního odpočinku


  • události

   14. 5. 1899
   Slavnostní svěcení spolkového praporu Katolické vzdělávací besedy Svornost v Tuřanech
   kněz (vysvětil spolkový prapor)
   25. 10. 1891
   Slavnost dokončení stavební proměny poutního areálu chrámu Matky Boží v trní
   J. E. Špirk byl iniciátorem stavební proměny a účastníkem slavnosti


  • autor

   Menš, MŠ


Aktualizováno: 27. 12. 2019

Jan Evangelista Špirk. Foto: Tuřany ve Svornosti, Tuřany 1948, nestránkováno.