Msgre Jan Evangelista Špirk

* 29.12.1821 Třebíč – † 18.1.1904 Brno-Tuřany


kněz; iniciátor přestavby poutního areálu v Tuřanech (dnes Brno-Tuřany)


bydliště

Tuřany (dnes Brno-Tuřany), fara tamního kostela


vzdělání

kněžské svěcení přijal v roce 1847


vyznamenání a pocty

Záslužný zlatý kříž s korunou,
Řád Františka Josefa


zaměstnání

kaplan (Babice, Horní Dubňany, Rudíkov), administrátor v Žebětíně,
od roku 1853 kaplan v Tuřanech, od roku 1868 farář v Tuřanech


odborné a zájmové organizace

Katolická jednotapoznámky

Z jeho iniciativy došlo k rozšíření tuřanského hřbitova, v roce 1866 byla zahájena stavba hřbitovní kaple Vzkříšení Páně na památku odvrácení války, neúrody a moru.
Od roku 1883 začal shromažďovat finance na zamýšlenou proměnu tuřanského poutního areálu. K přestavbě došlo v letech 1888–1891, náklady dosáhly 30 648 zlatých 8 krejcarů. Byly upraveny fasády kostela, nově přistavěna sakristie, po bocích stávajícího průčelí byly postaveny dvě vysoké věže - zvonice, spojené s kostelem arkádou a otevřenou sloupovou galerií.
Nové věže byly pojmenovány, levá po císaři Františkovi Josefovi I., pravá po papežovi Lvu XIII. Mezi levou věží a chrámovou lodí byla postavena nová kaple Božího hrobu. Velká péče byla věnována i vnitřní výzdobě chrámu. V severním nároží areálu byla postavena šestiboká kaple Panny Marie (dnes nazývaná Kaple padlých).
Jan Evangelista Špirk byl velice oblíbený ve své farnosti, podílel se na mnoha akcích církevních i světských, měl podíl na rozvoji školství ve své farnosti.pojmenované ulice

Špirkova (Tuřany)osoby

Jakub Brychta
Msgre Jan Evangelista Špirk oddával Jakuba Brychtu


stavby

Tuřanský hřbitov
Pratecká
místo posledního odpočinku


události

14. 5. 1899
Slavnostní svěcení spolkového praporu Katolické vzdělávací besedy Svornost v Tuřanech
kněz (vysvětil spolkový prapor)
25. 10. 1891
Slavnost dokončení stavební proměny poutního areálu chrámu Matky Boží v trní
J. E. Špirk byl iniciátorem stavební proměny a účastníkem slavnosti


Menš, MŠ


Aktualizováno: 27. 12. 2019