Internetová encyklopedie dějin města Brna

Jan Šprincl

  PhDr. Jan Šprincl


  • * 1.9.1917 Pudlov, okr. Karviná – † 5.11.1989 Brno


  • filolog, překladatel z řečtiny a latiny a z češtiny do latiny, básník, knihovník


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno-Černá Pole


  • vzdělání

   studium na reálném gymnáziu v Místku a v Brně na Poříčí (ukončeno v roce 1936),
   1936–1946 FF MU - aprobace latina, řečtina, čeština (1951 titul PhDr.),
   knihovnický kurz na UK v Praze


  • dílo

   zobrazit Původní práce:
   - Básnické obrazy u Platona (1951)
   - Kratkij spravočnik (1962)
   - Vývoj českého překladu z antické literatury (1979)
   - K překladu českých veršů do latiny: o prozodii přízvučně-časoměrné v latině - Jan Šprincl (1972).

   Překlady z řečtiny:
   - Aristofanés: Oblaky (1954 a 1996)
   - Pindaros: Olympijské zpěvy (2002).

   Překlady do latiny:
   - Otakar Březina: Manus in linguam Latinam vertit - Jan Šprincl (1975)
   - Otakar Březina: Opera poetica - do latiny přeložil Jan Šprincl (1984).
   - Karel Jaromír Erben: Fasciculus florum/Kytice - do latiny přeložil Jan Šprincl (edičně upravil Tomáš Weissar 2018)

   Překlady z latiny:
   - Titus Maccius Plautus: Komedie o hrnci (Aulularia) - překlad Jan Šprincl

   Zdeněk Zouhar: Půlnoční vánoční mše na verše J. Šprincla pro sóla, sbor, orchestr a varhany (1957).


  • zaměstnání

   pedagog (působil na školách v Uherském Hradišti, Brně, Svitavách, Vítějevsi, Březové),
   1952–1967 Univerzitní knihovna v Brně,
   1967–1981 Ústřední knihovna LF v Brně (od roku 1973 externista na katedře starověké kultury FF v Brně)


  • poznámky

   Manželé Šprinclovi měli 3 děti.
   Všechny se narodily v Pudlově u Ostravy. První z nich byl Jaromír Šprincl (lékař, oženil se s Jaroslavou Ruprechtovou; spolu měli jedinou dceru Zuzanu).
   Druhý byl Jan Šprincl (profesor, nikdy se neoženil a nemá žádné potomky).
   Třetí byla dcera Eliška (ta se provdala za MUDr. Františka Vystrčila z Bánova; spolu měli dva syny - prvorozený František zemřel na leukémii jako malé dítě, druhorozený syn se jmenoval Jan).
   (Podklady k této osobnosti připravil pan Miroslav Malovec, děkujeme.)


  • obrazy

   img14444.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Jan Šprincl"
   "Šedesátiny Jan Šprincla"


  • ulice

   Poříčí
   studium střední školy v Brně


  • související odkazy

   mapa
   Vydání latinského překladu Erbenovy Kytice


  • autor

   Jis, Kal


Aktualizováno: 18. 12. 2018

Studentská fotografie Jana Šprincla. Zdroj: Archiv Masarykovy univerzity v Brně.