prof. Ing. Josef Dadok, CSc., dr. h. c. mult.

* 28.2.1926 Dětmarovice


elektroinženýr v oblasti NMR; emeritní profesor Carnegie-Mellon University, Pittsburgh; čestný doktor Masarykovy univerzity a VUT v Brně


zajímavé okolnosti

Otec J. Dadoka se v roce 1942 pod nátlakem přihlásil k "Volksliste 3", což mělo za následek, že byl J. Dadok v únoru 1944 odveden německou armádou. S tou se dostal na západní frontu, kde v září 1944 přeběhl k anglické armádě a později do československé zahraniční armády. V ní sloužil jako instruktor radistů.


bydliště

1926–1944: Dětmarovice č. 552, okr. Karviná,
1944: Halle an der Saale, Německo (služba v německé armádě),
1944–1945: Barnard Castle, Anglie (služba v čsl. zahraniční armádě),
1945: Dětmarovice č. 552, okr. Karviná

Brno:
- Dlouhá (1946–1947)
- Křížová (1947–1948)
- Kameníčkova (1948–1949)
- Tučkova (1949–1950)
- Kameníčkova (1950–1950)
- Rumiště (1952–1953)
- Srbská (1954–1968)

od roku 1968: Pittsburgh, USA


vzdělání

české gymnázium v Orlové (od roku 1937),
po okupaci studium v polštině,
reálné gymnázium v Ostravě (1946 externí maturitní zkouška),
studium na Benešově technice v Brně (1946–1951); kandidátská disertační práce "Mezní citlivost a rozlišovací schopnost spektrometru jaderné magnetické rezonance" (1963)


čestný doktorát

Masarykova univerzita - doktor chemie (23. 1. 2013),
VUT v Brně (28. 1. 2013)


dílo

zobrazit


zaměstnání

od šestnácti let pracoval jako listonoš,
již za studií na brněnské technice vedl na ÚTEE pracovní skupinu vysokofrekvenční techniky,
krátce pracoval v n. p. Tesla Brno, později přešel do Vývojových dílen ČSAV, kde vedl skupinu vysokofrekvenční spektroskopie (1953), odtud přešel
do ÚPT, konstruoval kvalitní spektrometry,
na podzim 1967 odjel na roční vědecký pobyt do USA, kde vzhledem k politickému vývoji v srpnu 1968 zůstal; v roce 1972 byl českými úřady vyzván k návratu do vlasti a po neuposlechnutí byl v nepřítomnosti odsouzen (stejně jako žena a syn) k vězení,
od roku 1997 emeritní profesor Carnegie-Mellon University v Pittsburghu


pojmenováno

Národní NMR centrum Josefa Dadoka (CEITEC, Brno) - slavnostně otevřeno 23. 1. 2013 v areálu Univerzitního kampusu v Bohunicíchprameny, literatura

zobrazit


osoby

Aleš Bláha
profesor


partneři

Marie Dadoková (Janoušková)
sňatek: 21. 6. 1950


děti

Jiří Dadok
Luděk Dadokulice

Křížová
bydliště v letech 1947–1948 Kameníčkova
bydliště v letech 1948–1949 Tučkova
bydliště v letech 1949–1950 Rumiště
bydliště v letech 1952–1953 Srbská
bydliště v letech 1954–1968


události

28. 1. 2013
Udělení čestného doktorátu Josefu Dadokovi na VUT v Brně
světově uznávaný elektroinženýr v oblasti NMR
23. 1. 2013
Udělení čestného doktorátu Josefu Dadokovi na Masarykově univerzitě 1. 1. 1957
Zřízení Ústavu přístrojové techniky ČSAV
zkonstruoval první ústavní spektrometr


související odkazy

blat


Aktualizováno: 28. 02. 2021