Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Dadok

  prof. Ing. Josef Dadok, CSc., dr. h. c. mult.


  • * 28.2.1926 Dětmarovice


  • elektroinženýr v oblasti NMR; emeritní profesor Carnegie-Mellon University, Pittsburgh; čestný doktor Masarykovy univerzity a VUT v Brně


  • zajímavé okolnosti

   Otec J. Dadoka se v roce 1942 pod nátlakem přihlásil k "Volksliste 3", což mělo za následek, že byl J. Dadok v únoru 1944 odveden německou armádou. S tou se dostal na západní frontu, kde v září 1944 přeběhl k anglické armádě a později do československé zahraniční armády. V ní sloužil jako instruktor radistů.


  • bydliště

   1926–1944: Dětmarovice č. 552, okr. Karviná,
   1944: Halle an der Saale, Německo (služba v německé armádě),
   1944–1945: Barnard Castle, Anglie (služba v čsl. zahraniční armádě),
   1945: Dětmarovice č. 552, okr. Karviná

   Brno:
   - Dlouhá (1946–1947)
   - Křížová (1947–1948)
   - Kameníčkova (1948–1949)
   - Tučkova (1949–1950)
   - Kameníčkova (1950–1950)
   - Rumiště (1952–1953)
   - Srbská (1954–1968)

   od roku 1968: Pittsburgh, USA


  • vzdělání

   české gymnázium v Orlové (od roku 1937),
   po okupaci studium v polštině,
   reálné gymnázium v Ostravě (1946 externí maturitní zkouška),
   studium na Benešově technice v Brně (1946–1951); kandidátská disertační práce "Mezní citlivost a rozlišovací schopnost spektrometru jaderné magnetické rezonance" (1963)

  • čestný doktorát

   Masarykova univerzita - doktor chemie (23. 1. 2013),
   VUT v Brně (28. 1. 2013)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   od šestnácti let pracoval jako listonoš,
   již za studií na brněnské technice vedl na ÚTEE pracovní skupinu vysokofrekvenční techniky,
   krátce pracoval v n. p. Tesla Brno, později přešel do Vývojových dílen ČSAV, kde vedl skupinu vysokofrekvenční spektroskopie (1953), odtud přešel
   do ÚPT, konstruoval kvalitní spektrometry,
   na podzim 1967 odjel na roční vědecký pobyt do USA, kde vzhledem k politickému vývoji v srpnu 1968 zůstal; v roce 1972 byl českými úřady vyzván k návratu do vlasti a po neuposlechnutí byl v nepřítomnosti odsouzen (stejně jako žena a syn) k vězení,
   od roku 1997 emeritní profesor Carnegie-Mellon University v Pittsburghu


  • pojmenováno

   Národní NMR centrum Josefa Dadoka (CEITEC, Brno) - slavnostně otevřeno 23. 1. 2013 v areálu Univerzitního kampusu v Bohunicích


  • obrazy

   img15690.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Aleš Bláha
   profesor


  • partneři

   Marie Dadoková (Janoušková)
   sňatek: 21. 6. 1950


  • děti

   Jiří Dadok
   Luděk Dadok


  • rodiče

   Ferdinand Dadok
   Barbora Dadoková


  • ulice

   Křížová
   bydliště v letech 1947–1948 Kameníčkova
   bydliště v letech 1948–1949 Tučkova
   bydliště v letech 1949–1950 Rumiště
   bydliště v letech 1952–1953 Srbská
   bydliště v letech 1954–1968


  • události

   28. 1. 2013
   Udělení čestného doktorátu Josefu Dadokovi na VUT v Brně
   světově uznávaný elektroinženýr v oblasti NMR
   23. 1. 2013
   Udělení čestného doktorátu Josefu Dadokovi na Masarykově univerzitě 1. 1. 1957
   Zřízení Ústavu přístrojové techniky ČSAV
   zkonstruoval první ústavní spektrometr


  • související odkazy

   mapa
   Vzpomínky na NMR v Tesle


  • autor

   blat


Aktualizováno: 23. 02. 2020

Josef Dadok při slavnostní aktu udělení čestného doktorátu na VUT v Brně (28. 1. 2013). Uloženo v Archivu VUT v Brně, foto Jan Symon.