Internetová encyklopedie dějin Brna

Ludvík Mackerle

  Ing. Ludvík Mackerle


  • * 8.8.1893 Biskupice (okres Svitavy) – † 28.6.1943 Brieg


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   zahynul v káznici


  • bydliště

   Brno


  • vzdělání

   střední škola v Jevíčku,
   1911–1915 a 1920–1921 Česká vysoká škola technická v Brně - kulturní inženýrství (meliorace)

  • jiné pocty

   Doktor technických věd in memoriam


  • zaměstnání

   náměstek ředitele ve vodárnách města Brna

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol (župa Jana Máchala, Sokol Brno I)


  • poznámky

   Za první světové války narukoval jako vojín 93. pěšího pluku. Zajat 10. 6. 1916 u Černovic. Do legií se přihlásil v Penze. Do československých legií v Rusku zařazen 2. 4. 1918, prvním útvarem 5. střelecký pluk, hodnost: vojín. Konec v legiích 18. 7. 1921, posledním útvarem „technod. důst. šk.“, hodnost: poručík.
   V roce 1921 dokončil vysokoškolská studia přerušená první světovou válkou a po krátkém působení ve službách zemského úřadu začal v roce 1923 pracovat v městských vodárnách, kde se spolu s ředitelem Ing. Vojtěchem Benešem podílel na vybudování moderní čistící stanice a městských lázní. Spolu se také za okupace zapojili do odboje v Obraně národa (skupina Brno-západ).
   Mackerle byl zatčen 29. ledna 1940, vězněn v Brně v Sušilových kolejích, poté ve Vratislavi. Lidový soud jej odsoudil 4. listopadu 1942 k sedmiletému žaláři. Trest si odpykával v káznicích v Dietzu a Briegu.
   V literatuře a na pamětních deskách kolísá psaní příjmení v podobě „Mackrle x Mackerle“. Zřídkaveselý a kol. uvádějí místo úmrtí Wohlau.
   Jeho příjmení by se mělo správně psát Mackrle. Z původního příjmení Matzker asi kolem roku 1665 vznikly dvě podoby: Matzkrle (1650) a Matzkerle (1732). Poté vznikla jedna forma psaní v oblasti Jevíčka a Jaroměřic, tedy Mackerle, druhá podoba psaní, Mackrle, se používala v matrikách Biskupic, kde se Ing. Ludvík Mackrle narodil. Za objasnění historického vývoje psaní příjmení děkujeme čtenáři naší encyklopedie.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Vojtěch Beneš
   spolupráce při budování vodárenského podniku


  • osoba na objektech

   oběti 2. světové války
   pamětní deska: Dominikánské náměstí 1/03 oběti Sokola Brno I ve světových válkách
   pamětní deska: Kounicova 20-22/01 oběti druhé světové války
   pamětní deska: Pisárecká 1/01 uctění památky obětí okupace - L. Mackerle
   jiná realizace: Pisárecká 10/02


  • události

   10. 9. 2015
   Umístění dalších tzv. „Kamenů zmizelých“ v Brně
   jedna z osobností, jíž je věnován jeden z "Kamenů zmizelých"
   23. 11. 1947
   Odhalení památníku TJ Sokol Brno I
   oběti Sokola Brno I
   16. 12. 1945
   Vzpomínková tryzna obětem nacistické perzekuce z řad členů Tělocvičné jednoty Sokol Brno I


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 03. 03. 2020