Prof. RNDr. Miloš Zlámal, DrSc.

* 30.12.1924 Zborovice – † 22.6.1997 Brno


profesor matematiky, zakladatel matematické teorie metody konečných prvků


národnost

česká


bydliště

Brno:
- Kartouzská 8 (1948)
- Grohova 3


vzdělání

1936–1944 studium na 3. reálném gymnáziu v Brně,
1946–1948 PřF MU (1949 titul RNDr.)


čestný doktorát

Technická univerzita v Drážďanech (1984)


vyznamenání a pocty

Bronzová medaile VUT v Brně (1969),
Státní cena Klementa Gottwalda (1974),
Stříbrná plaketa Bernarda Bolzana ČSAV (1979),
člen korespondent ČSAV (1981),
Zlatá plaketa Bernarda Bolzana ČSAV (1984),
Zlatá pamětní medaile VUT v Brně (1984),
čestný člen Jednoty československých matematiků a fyziků (1987),
Pamětní medaile UK v Praze (1992),
Stříbrná pamětní medaile MU (1994)


jiné pocty

člen korespondent ČSAV (1981)


dílo

Miloš Zlámal: On the Finite Element Method. Numerische Mathematik 12 (1968), 394–409.


zaměstnání

1948–1950 asistent Ústavu matematiky na Vysoké škole technické Dr. E. Beneše v Brně,
1950–1951 MÚ ČSAV,
od roku 1952 odborný asistent na Katedře matematiky PřF MU (od roku 1956 docent),
FS VUT v Brně (od roku 1961 vedoucí Laboratoře počítacích strojů),
1963–1990 ředitel Laboratoře počítacích strojů VUT v Brně (v roce 1965 jmenován profesorem matematiky),
od roku 1990 Katedra matematiky FS VUT v Brně,
v roce 1995 odchod do důchodu


hrob


partneři

Ludmila Zlámalová
sňatek: 19. 1. 1952


ulice

Grohova
bydliště Kartouzská
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

12. 1. 2005
Vzpomínkové odpoledne k nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Miloše Zlámala, DrSc.


související odkazy

blat, mát


Aktualizováno: 10. 02. 2020