Internetová encyklopedie dějin Brna

Štěpán Vlašín

  PhDr. Štěpán Vlašín, DrSc.


  • * 23.12.1923 Náměšť nad Oslavou – † 18.1.2012 Brno


  • literární historik, kritik, vysokoškolský pedagog


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno, Sedlákova 13,
   Brno-Ořešín


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Brně (1942 maturita),
   1945–1948 FF MU - obor čeština a filozofie (1949 titul PhDr., 1961 CSc., 1983 DrSc.)


  • dílo

   jeho bibliografie je uveřejněna ve Slovníku české literatury po roce 1945 (http://www.slovnikceskeliteratury.cz - heslo Štěpán Vlašín)


  • zaměstnání

   učitel na reálném gymnáziu v Orlové a na průmyslových školách v Ostravě,
   vyučoval i na vysokých školách (Vojenská akademie v Brně, VUT v Brně, JAMU v Brně, Slezská univerzita v Opavě),
   Ústav pro českou literaturu ČSAV (1961–1989 vedoucí brněnské odbočky, 1967–1968 a 1970–1972 zástupce ředitele ústavu, 1975–1980 vedoucí pražského oddělení teorie literatury)

  • politická orientace

   KSČ, poslanec Národního výboru města Brna

  • odborné a zájmové organizace

   Socialistická akademie,
   Společnost Jiřího Mahena


  • poznámky

   více: http://www.slovnikceskeliteratury.cz


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jiří Hájek
   spolupráce při pořádání korespondence Jiřího Mahena


  • partneři

   Vlasta Vlašínová (Tomanová)
   Drahomíra Vlašínová


  • děti

   Dalibor Vlašín
   Mojmír Vlašín


  • ulice

   Sedlákova
   bydliště


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 18. 09. 2014