Richard Sicha

* 16.12.1883 Kroměříž – † 1963 Brno


rakouský důstojník; středoškolský profesor; autor próz a literárněvědných prací; válka a odboj 1914–1919, účastník domácího odboje


národnost

rakouská, česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

průkopník výuky esperanta v českých zemích


bydliště

Kroměříž: dům čp. 40 (rodný dům), dům čp. 69 (doloženo v roce 1887),
Brno, Ptašinského 3 (1948)


vzdělání

absolvent České university v Praze v letech 1901–1905 s vyučovací řečí českou


dílo

- Divoženka, [řezbami v linoleu a dřevoryty vyzd. Anuša Bramborová], Brno, nákl. vlast. St. Kočí /distributor/, 1924.
- Po zákonu krve a smyslů - příběhy z velké války, Praha, J. Otto, 1921.
- Vojín a říjnový převrat v Brně - příspěvek k dějinám národního odboje domácího, Brno, Barvič & Novotný, 1933.
- Německá ballada doby klassické - Bibliografický záznam převzatý z České národní bibliografie, Výroční zprávy gymnasia Kroměříž, 1911/1912.


zaměstnání

středoškolský profesor v Třebíči, ve Valašském Meziříčí, v Kroměříži a v Brně (III. státní čs. reálné gymnázium), redaktor brněnské Rovnosti a brněnského deníku Svoboda


poznámky

V době první světové války bojovník za samostatnost Československého státu, zakladatel Vojenského revolučního výboru v Brně v roce 1918, současně jeho předseda.
Jako účastník prvního odboje byl podporovatelem tzv. České maffie, činný ve spojení s dalšími lidmi, v důsledku toho byl na něj vydán na sklonku 1. světové války zatykač. Následně se ukrýval před zatčením až do posledních dní války.
Od 1. ledna 1919 přidělen k Čs. zemskému velitelství pro Moravu a Slezsko v Brně a od 11. února 1919 konal službu u Čs. pěšího pluku v Košicích. Dne 31. srpna 1919 propuštěn z činné služby a demobilizován.
Od 1. listopadu 1920 definitivní profesor na IV. Čs. státní reálce v Brně. V 30. letech profesor reálného gymnázia v Kroměříži se specializací na humanitní předměty, německý jazyk, literaturu. Zakladatel a podporovatel spolků a sportu zejména fotbalu v Kroměříži. Iniciátor účasti střeleckých soutěží pro žáky ve Vídni a propagátor města. Průkopník výuky esperanta v Čechách a na Moravě.
Ve 20. letech působil také jako redaktor brněnské Rovnosti. Po odchodu z Rovnosti se stal redaktorem brněnského deníku Svoboda. Richard Sicha byl rovněž sportovním publicistou a literárním kritikem.
V letech 1930 a 1931 vedl a redigoval filmovou rubriku ,,Ze světa filmu” v brněnské Svobodě. Ještě předtím působil také jako organizátor filmových představení určených brněnské středoškolské mládeži. O těchto představeních na stránkách studentského časopisu Kruh informoval František Kalivoda – budoucí filmový recenzent a redaktor časopisů Měsíc, Ekran, Středisko. V roce 1931 Richard Sicha nabídl Františkovi Kalivodovi, aby se stal stálým přispěvatelem rubriky. Takto získala brněnská avantgardní scéna další výraznou osobnost, která se později věnovala propagaci filmové tvorby a moderní architektury.
Krátce po 2. světové válce byly vyčítány Richardu Sichovi v rámci silné poválečné protiněmecké vlny v Brně některá díla pro studenty (studentský časopis) s překlady z německého jazyka a poezie. Hrozilo mu soudní obvinění. Situaci nakonec s přímluvou českých vlastenců ustál. V 50. letech dožil v Brně v ústraní, do konce života se však věnoval studentům a vědě.
(Životopisné údaje pro naši encyklopedii zpracoval a fotografie z rodinného archivu věnoval pravnuk, Ing. Richard M. Sicha, děkujeme.)

LITERATURA:
- Vopravil, J.: Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře. SPN, Praha, 1973, str. 1184.
- Literární rubrika Rovnosti v letech 1918–1928. Bibliografie. Zpracoval Ústav pro českou literaturu, pracoviště v Brně. Redigovali: Sylva Bartůšková, Jan Veselý a Štěpán Vlašín, Praha 1971.
osoby

František Kalivoda
spolupráce

sourozenci

ulice

Ptašinského
bydliště doložené v roce 1948


Menš


Aktualizováno: 05. 02. 2020