Alžběta Turečková-Čambalová

* 28.9.1902 Velká nad Veličkou – † 31.3.1987 Brno


prozaička, národopisná sběratelka


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

sbírala lidová rčení, přísloví a pořekadla


vzdělání

gymnázium Strážnice a Skalice (1922 maturita),
Univerzita Karlova v Praze - čeština, francouzština a psychologie


dílo

zobrazit


prameny, literatura

související odkazy

matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 5902, Matrika narozených Velká nad Veličkou 1886–1907, s. 167.


hub


Aktualizováno: 27. 03. 2016