Ing. Karel Zikan

* 10.9.1893 Velký Ořechov, okr. Uherský Brod


úředník státní správy


bydliště

Velký Ořechov čp. 17 (rodný dům),
Brno-Královo Pole:
- V táboře 7
- Čelakovského + Nerudova + Sušilova + Bulharská 6


vzdělání

studia na české technice v Brně ukončil 2. státní zkouškou v roce 1920 (odbor stavebního inženýrství)


zaměstnání

asistent na ČVŠT v Brně
inženýr zemské správy politické v Brně,
technický komisař okresního úřadu v Jihlavě


hrob


osoby

Josef Mikulenka
Karel Zikan byl svědkem na svatbě Julie Hofírkové a Josefa Mikulenky Julie Mikulenková
Karel Zikan byl svědkem na svatbě Julie Hofírkové a Josefa Mikulenky


partneři

Karla Zikanová (Sumcová)
sňatek: 11. 8. 1923, Brno (kostel sv. Tomáše)
sourozenci

ulice

Čelakovského + Nerudova + Sušilova + Bulharská
bydliště (dnes Bulharská) V táboře
bydliště v době sňatku (dnes ulice Tábor)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


blat, Menš


Aktualizováno: 17. 05. 2022