Internetová encyklopedie dějin města Brna

Ludvík Štěpán

  prof. PhDr. Ludvík Štěpán, PhD.


  • * 2.2.1943 Dačice – † 29.12.2009 Brno


  • básník, prozaik, novinář, autor literatury pro děti; profesor slavistiky, polonista, překladatel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • vzdělání

   Střední průmyslová škola strojnická v Brně (1961 maturita),
   psychologie a  dějiny umění (od roku 1965),
   1985–1991 dálkově FF UJEP obor čeština a polština (2001 docent, 2007 profesor slovanských literatur)


  • dílo

   zobrazit - Klepání na lásku (1973)
   - Květiny jsou tu zbytečné (1976)
   - Vichřice (1977)
   - Pan Střelnice (1979)
   - Znamení břízy (1979)
   - Vysoko letí ptáci (1980)
   - A jinak se pluje po moři (1985)
   - Kovbojové z papíru (1986)
   - Husar a panenka (1987)
   - Zhluboka, zdaleka (1989)
   - Transplantace (1990)
   - Hry s protinožci (1990)

   příspěvky ve sbornících:
   - Znamení krajiny (1973)
   - Jaká radost, jaké štěstí (1973)
   - Sklizeň světla (1983)
   - Jarní zpěv (1985)
   - Velké vlhké oči (1986)


  • zaměstnání

   1961 kontrolor a projektant Královopolské strojírny Brno),
   1961–1966 technik ve Státním divadle v Brně,
   1966–1996 novinář v brněnských redakcích Lidové demokracie a Mladé fronty,
   spisovatel a překladatel z povolání (od roku 1975),
   od roku 1996 Ústav slavistiky FF MU

  • odborné a zájmové organizace

   Literárněvědná společnost,
   Slavistická společnost Franka Wollmana,
   Středoevropské centrum evropských studií


  • prameny, literatura

   zobrazit "Pohled na literaturu ze dvou stran (K životnímu jubileu Ludvíka Štěpána)"
   "K životnímu jubileu Ludvíka Štěpána"
   "Slovník českých spisovatelů od roku 1945"
   "www.slovnikceskeliteratury.cz"


  • události

   22. 12. 2016
   Křest 19 nových tramvají (jmény významných osobností)
   jeho jméno nese jedna z 19 pětičlánkových tramvají 13T pokřtěných 22. 12. 2016


  • autor

   hub


Aktualizováno: 13. 05. 2018