prof. MUDr. Milan Dokládal, CSc.

* 1.9.1928 Brno – † 30.9.2004 Brno


anatom, antropolog, vysokoškolský pedagog
dítě osobnosti: Dr. Ing. Jan Dokládal


národnost

česká


zajímavé okolnosti

v roce 1964 byl za účast v čsl. alpinistické expedici, která přešla hlavní hřeben Kavkazu z Evropy do Azie, oceněn v Gruzii titulem Mistr alpinista


bydliště

Brno, Šmejkalova 100


vzdělání

klasické gymnázium v Brně,
1947–1953 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně (od roku 1950 i studium antropologie na PřF) - 1959 titul CSc., 1965 docent, 1990 profesor anatomie)


vyznamenání a pocty

Hrdličkova medaile,
Stříbrná medaile Masarykovy univerzity,
Cena ministra školství za celoživotní pedagogickou a vědeckou činnost


jiné pocty

Cena rektora Masarykovy univerzity (2000 za monografii Morfologie spálených kostí)


dílo

Jeho bibliografie čítá na 400 položek.
Zabýval se mj. studiem tělesného vývoje brněnských novorozenců a dětí, osteologií, morfologií spálených kostí, studium problematiky tělesného vývoje Romů, sepsal také řadu publikací z dějin české i evropské anatomie, antropologie a medicíny.


zaměstnání

od roku 1953 Anatomický ústav LF MU (v letech 1969–1995 zakladatel a vedoucí oddělení lékařské antropologie), přednášel antropologii i pro posluchače archeologie a etnografie FF,
jako hostující profesor přednášel na amerických univerzitách a na Sorbonně


odborné a zájmové organizace

Antropologická společnost,
Česká anatomická společnost,
Lékařská společnost J. E. Purkyně,
Československá biologická společnost,
Přírodovědecký klub v Brně a řada zahraničních antropologických společností


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 74, hrob č. 467–468
sourozenci

Olga Dokládalová


ulice

Šmejkalova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


blat, Kal


Aktualizováno: 01. 04. 2020