prof. MUDr. Milan Dokládal, CSc.

* 1.9.1928 Brno – † 30.9.2004 Brno


anatom, antropolog, vysokoškolský pedagog
dítě osobnosti: Dr. Ing. Jan Dokládal


národnost

česká


zajímavé okolnosti

v roce 1964 byl za účast v čsl. alpinistické expedici, která přešla hlavní hřeben Kavkazu z Evropy do Azie, oceněn v Gruzii titulem Mistr alpinista


bydliště

Brno, Šmejkalova 100


vzdělání

klasické gymnázium v Brně,
1947–1953 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně (od roku 1950 i studium antropologie na PřF) - 1959 titul CSc., 1965 docent, 1990 jmenován profesorem anatomie,
v roce 1957 obhájil na PřF Komenského univerzity v Bratislavě disertační práci „Antropometrie Hlučíňanů“ a na stejné fakultě se habilitoval pro obor antropologie v roce 1970


vyznamenání a pocty

Hrdličkova medaile,
Stříbrná medaile Masarykovy univerzity (19. 5. 1998),
Cena ministra školství za celoživotní pedagogickou a vědeckou činnost


jiné pocty

Cena rektora Masarykovy univerzity (2000, za monografii Morfologie spálených kostí)


dílo

Jeho bibliografie čítá na 400 položek. Byl také dlouholetým šéfredaktorem vědeckého časopisu Scripta medica.
Zabýval se mj. studiem tělesného vývoje brněnských novorozenců a dětí, osteologií, morfologií spálených kostí, studium problematiky tělesného vývoje Romů, sepsal také řadu publikací z dějin české i evropské anatomie, antropologie a medicíny.


zaměstnání

od roku 1953 Anatomický ústav LF MU (v letech 1969–1995 zakladatel a vedoucí oddělení lékařské antropologie), přednášel antropologii i pro posluchače archeologie a etnografie FF,
jako hostující profesor přednášel na amerických univerzitách a na Sorbonně


odborné a zájmové organizace

Antropologická společnost,
Česká anatomická společnost,
Lékařská společnost J. E. Purkyně,
Československá biologická společnost,
Přírodovědecký klub v Brně a řada zahraničních antropologických společností


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 74, hrob č. 467–468
osoby

Karel Žlábek
Dokládal navázal na jeho prácisourozenci

Olga Dokládalová


ulice

Šmejkalova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


blat, Kal


Aktualizováno: 14. 08. 2023