Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Jůva

  prof. PhDr. Vladimír Jůva, DrSc.


  • * 14.12.1925 Brno – † 22.2.2005


  • pedagog, vysokoškolský profesor
   dítě osobnosti: prof. Dr. Ing. Karel Jůva


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno:
   - Sportovní 11 (1948)
   - Šumavská 8


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Brně (1944 maturita),
   1945–1950 FF MU v Brně - filozofie, historie, muzikologie, psychologie a pedagogika (1950 titul PhDr.),
   později též hudební vzdělání na brněnské konzervatoři (1951 hra na housle, 1955 sólový zpěv)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1950–1954 středoškolský profesor v Želechovicích a v Kroměříži,
   1954–1956 pedagogický pracovník ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Brně,
   1957–1990 FF MU v Brně, dlouhodobý vedoucí katedry pedagogiky (1957–1963 odborný asistent, 1962 titul CSc., 1963 docent pro obor pedagogiky, 1968 profesor, 1962–1966 proděkan pro výuku, 1979 titul DrSc.),
   přednášel i na jiných vysokých školách (VUT v Brně, JAMU) a v zahraničí (Kyjev, Sofie, Greifswald, Wroclav, Cluj)

  • odborné a zájmové organizace

   Československá pedagogická společnost - předseda brněnské pobočky (1964–1968) a člen hlavního výboru (1968–1970 a 1981–1990)


  • pojmenováno

   bezbariérová posluchárna Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně


  • poznámky

   (za doplnění informací k této osobnosti děkujeme panu Ladislavu Bartošovi)


  • prameny, literatura


  • děti

   Vladimír Jůva


  • rodiče

   Karel Jůva
   Marie Jůvová (Stiasná)


  • ulice

   Šumavská
   bydliště Sportovní
   bydliště doložené v roce 1948


  • související odkazy

   mapa
   mendel green


  • autor

   blat, Kal


Aktualizováno: 28. 01. 2020