prof. Ing. František Janda

* 29.11.1878 Vysoké nad Jizerou (okres Semily) – † 1.4.1938 Brno


profesor České vysoké školy technické v Brně


zajímavé okolnosti

rada patentního soudu


bydliště

Brno, Kotlářská 1


vzdělání

maturita na reálce v Jičíně (1897),
studium inženýrského stavitelství na Vysoké škole technické v Praze (2. státní zkouška v roce1902)


dílo

Samostatně navrhl generálně projekt trati Labe Jaroměř - Hradec Králové, byl správcem trati Labe Jaroměř - Lukovna, vedl konstrukční oddělení, které řešilo např. dostavbu zdymadla u Poděbrad.
Podílel se i na technických řešeních na vodní nádrži Les Království. Vytvořil vlastní návrh klapkového jezu (Technický obzor 1908). Hojně publikoval v Technickém obzoru.


zaměstnání

1901 zaměstnán při stavbě dráhy Vlašim - Dolní Kralovice,
1902–1903 konstruktér ve firmě Fanta a Jireš,
1903 krátce působení v roli asistenta u prof. Štyse,
1903 stavební adjunkt u c. k. ředitelství pro stavbu vodních cest v Praze,
1919 vyslán na Slovensko,
1921 povolán jako pracovník Ředitelství pro stavby vodních cest na ministerstvo veřejných prací,
1926 sekční správce trati Vltavy a Labe,
1. 7. 1928 jmenován mimořádným profesorem II. ústavu vodního stavitelství na České vysoké škole technické v Brně; přednášel Úpravy toků, Stavby vodních cest včetně úpravy splavných řek, Základy vodního hospodářství, Hrazení bystřin a Hydrauliku,
1932/1933 děkan oboru inženýrského stavitelství


poznámky

Zpopelněn 5. 4. 1938 v Krematoriu města Brna.
(Informace pro naši encyklopedii doplnil pan Tomáš Jakl, děkujeme.)
osoby

Adolf Štys
profesor


partneři

Františka Jandová (Nosálová)
sňatek: 4. 6. 1916, Jilemnice

ulice

blat


Aktualizováno: 17. 01. 2022