prof. Ing. Lubor Janda, DrSc.

* 31.10.1920 Praha – † 20.6.2005


profesor a uznávaný odborník mostního stavitelství a betonových konstrukcí
dítě osobnosti: prof. Ing. František Janda


bydliště

Praha


vzdělání

Vysoká škola inženýrského stavitelství ČVUT v Praze (1957 titul CSc., 1962 habilitace, 1977 profesor)


zaměstnání

ČVUT v Praze


odborné a zájmové organizace

Český betonářský spolek,
Mezinárodní federace pro předpjatý beton
blat


Aktualizováno: 15. 02. 2020