prof. Dr. Ing Josef Sekla

* 1.3.1887 Žadovice (okres Hodonín) – † 7.2.1961 Brno


profesor na české technice v Brně


národnost

česká


bydliště

Bratislava, ulice Lerinburg (?-Menš) 6 (doloženo v roce 1919),
Brno: Helceletova 4, Březinova 3


vzdělání

reálné gymnázium a vyšší česká reálka v Moravské Ostravě (1904 maturita),
ČVŠT v Brně (2. státní zkouška v roce 1909, doktorát získal v roce 1911)


zaměstnání

1909–1919 konstruktér mostního stavitelství na ČVŠT v Brně,
1920–1937 ministerstvo železnic,
1937 jmenován mimořádným profesorem mostního stavitelství na technice v Brně,
1946/1947 děkan odboru inženýrského stavitelství a zeměměřičského inženýrství,
v roce 1951 převeden na Vojenskou technickou akademii v Brně
osoby

Jan Mráček
byl jedním ze svědků při Seklově sňatku


partneři

Anežka Seklová (Jednorožcová)
sňatek: 16. 10. 1919, Městská rada Brno


děti


ulice

Helceletova
bydliště Březinova
bydliště


blat, Menš


Aktualizováno: 09. 12. 2018