Encyklopedie dějin města Brna

Jan Macků

  doc. PhDr. Jan Macků


  • * 24.5.1919 Brno – † 28.9.1983 Brno


  • filozof, sociolog, novinář a publicista
   dítě osobnosti: prof. PhDr. Jan Macků


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   koncem roku 1939 byl zatčen a vězněn v Sušilových kolejích a na Špilberku


  • vzdělání

   klasické gymnázium v Brně (1939 maturita),
   1939 a 1945–1947 FF MU - historie, filozofie a sociologie (1953 titul PhDr., 1962 docent pro obor historický a dialektický materialismus)


  • dílo

   zobrazit Zabýval se jednak filozofickou a metodologickou problematikou přírodních věd, jednak otázkami spjatými se sociologií.

   Přehled jeho prací je mj. ve Slovníku českých filozofů (viz literatura), zde uvádíme alespoň některé práce:
   - Obecná biologie (1969)
   - Repetitorium vybraných otázek ze sociální filozofie a sociologie pro mediky (1967)
   - O tradici československé sociologie (1965)
   - Poznámky k strukturálnímu determinismu v díle I. A. Bláhy (1966).


  • zaměstnání

   1946–1948 redaktor Mladé fronty,
   1948–1952 redaktor Rovnosti,
   1952–1970 Masarykova univerzita - učitel filozofie a sociálních věd na FF, PřFLF,
   1971–1981 redakce Věda a život

  • politická orientace

   od roku 1945 KSČ (v roce 1971 vyškrtnut)

  • odborné a zájmové organizace

   Československá sociologická společnost,
   Mezinárodní asociace frankofonních sociologů,
   Společnost pro mykologii


  • poznámky

   stejně jako jeho otec prof. PhDr. Jan Macků se zabýval také mykologií


  • prameny, literatura

   zobrazit "Slovník českých sociologů"
   "Doc. PhDr. Jan Macků (1919–1983) in memoriam"
   "Sociolog a filozof doc. PhDr. Jan Macků"
   "Slovník českých filozofů"


  • rodiče

   Jan Macků


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 14. 03. 2017