prof. PhDr. Jiří Skalička, CSc.

* 23.4.1922 Brno – † 19.2.1997 Olomouc


literární historik


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

reálné gymnázium v Kyjově (1941 maturita),
1941–1942 obchodní akademie,
od roku 1945 FF UJEP v Brně,
od roku 1946 FF UP v Olomouci - obor čeština a filozofie (1949 titul PhDr., 1960 titul CSc. na FF UJEP v Brně)


dílo

zobrazit


zaměstnání

úředník pracovního úřadu v Kyjově (od roku 1942),
vedoucí úřadu ochrany práce, okresní a krajský kulturní referent v Kyjově,
redaktor Osvobozeného Kyjovska,
FF UP v Olomouci (1948 asistent, 1953 odborný asistent, 1965 docent české literatury, v letech 1964–1966 proděkan, 70.–80. léta vedoucí literární sekce tamní katedry bohemistiky, v roce 1990 jmenován profesorem)


odborné a zájmové organizace

předseda olomoucké pobočky Literárněvědné společnosti (od roku 1969)


prameny, literatura

osoby

hub


Aktualizováno: 30. 03. 2022