Encyklopedie dějin města Brna

Jiří Skalička

  prof. PhDr. Jiří Skalička, CSc.


  • * 23.4.1922 Brno – † 19.2.1997 Olomouc


  • literární historik


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Kyjově (1941 maturita),
   1941–1942 obchodní akademie,
   od roku 1945 FF UJEP v Brně,
   od roku 1946 FF UP v Olomouci - obor čeština a filozofie (1949 titul PhDr., 1960 titul CSc. na FF UJEP v Brně)


  • dílo

   zobrazit odborné práce o literatuře:
   - Přehled odborné studijní literatury - díl 1, 2 (1954)
   - Havlíčkův satirický odkaz (1965)
   - Průvodce životem a dílem Josefa Kocourka (1984)
   - Humor a satira v obrozenecké literatuře (1986)
   - Humor a satira v literatuře ve druhé polovině 19. století (1987)

   účast v týmových pracích:
   - Panoráma české literatury (1994)

   příspěvky:
   - ve sbornících o dějinách literatury
   - v literárních časopisech českých i zahraničních
   - v periodikách

   literární pořady pro Český rozhlas a Českou televizi

   literárně dramatické pásmo:
   - Poslední lásky Josefa Kocourka (Divadlo hudby, Olomouc, 1973)


  • zaměstnání

   úředník pracovního úřadu v Kyjově (od roku 1942),
   vedoucí úřadu ochrany práce, okresní a krajský kulturní referent v Kyjově,
   redaktor Osvobozeného Kyjovska,
   FF UP (1948 asistent, 1953 odborný asistent, 1965 docent české literatury, 1964–1966 proděkan, 70.–80. léta vedoucí literární sekce tamní katedry bohemistiky, v roce 1990 jmenován profesorem)

  • odborné a zájmové organizace

   předseda olomoucké pobočky Literárněvědné společnosti (od roku 1969)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Prof. dr. Jiří Skalička zesnul"
   "Slovník českých spisovatelů od roku 1945"
   "www.slovnikceskeliteratury.cz"


  • osoby

   Vladimír Dunděra
   přítel


  • autor

   hub


Aktualizováno: 04. 06. 2014