prof. PhDr. František Nachtikal

* 1.12.1874 Kralovice u Plzně – † 12.4.1939 Praha


profesor technické fyziky na české technice v Brně


bydliště

Brno-Královo Pole, Polská (Polnische Gasse) 8


vzdělání

1885–1893 reálné gymnázium v Klatovech,
pražská univerzita (1897), aprobace matematika, fyzika (1898 titul PhDr., dizertační práce "Theorie zjevů piezoelektrických a pyroelektrických"),
studium v Göttingenu a na Sorbonně v Paříži


dílo

zobrazit


zaměstnání

od roku 1900 pedagog na české státní reálce v Brně,
1902–1912 pedagog české státní průmyslové školy v Brně,
30. 3. 1921 jmenován profesorem na české technice v Brně,
1925/1926 vedoucí II. fyzikálního ústavu, děkan odboru chemického inženýrství,
od roku 1926 ČVUT v Praze


odborné a zájmové organizace

Moravská přírodovědecká společnost,
Masarykova akademie práce,
Královská česká společnost nauk,
Jednota československých matematiků a fyziků,
První československý radioklub v Brně (zakládající člen, zvolen jedním z místopředsedů)
osoby

Jiří Klapka
asistent Bedřich Macků
spoluautor učebnice Základy praktické fyziky Alois Mazurek
asistent Vladimír Novák
spoluautor učebnice Základy praktické fyziky


partneři

Helena Nachtikalová (Spinlerová)
sňatek: 25. 5. 1903, Brno (kostel Neposkvrněného početí P. Marie na Křenové)
ulice

Polská (Polnische Gasse)
bydliště doložené v roce 1922 (dnes Těšínská)


události

13. 4. 1924
Ustavující valná hromada Prvního československého radioklubu v Brně
zakládající člen, zvolen jedním z místopředsedů


blat


Aktualizováno: 02. 01. 2020