prof. PhDr. Jan Vojtěch

* 5.8.1879 Kyjov – † 19.1.1953 Praha


matematik, profesor matematiky na ČVŠT v Brně


bydliště

Brno:
- Veveří 87
- Starobrněnská 19/21


vzdělání

1890–1898 gymnázium v Uherském Hradišti,
1898–1902 Filozofická fakulta pražské univerzity (v roce 1909 jmenován docentem, 12. 1. 1920 jmenován řádným profesorem)


dílo

Učebnice matematiky:
- Geometrie pro vyšší třídy reálek a gymnasií a reálných gymnasií
- Geometrie projektivní.

Věnoval se hlavně teorii transformací, teorii rovinných křivek šestého stupně a projektování v geometrii.


zaměstnání

po studiích suploval na gymnáziích v Praze a Olomouci,
od 1. 9. 1904 učitel na zemské reálce v Lipníku,
od 1. 9. 1907 učitel na 2. státní reálce v Brně,
od akademického roku 1916/1917 suploval na technice v Brně (25. 2. 1918 jmenován mimořádným profesorem),
1921–1922 děkan odboru inženýrského stavitelství na ČVST v Brně,
od roku 1923 ČVUT v Praze


odborné a zájmové organizace

Královská česká společnost nauk,
čestný člen Jednoty československých matematiků a fyziků
osobyulice

Veveří
bydliště Starobrněnská
bydliště


související odkazy

blat


Aktualizováno: 24. 10. 2018