Internetová encyklopedie dějin Brna

Oldřich Toman

  Oldřich Toman, prom. hist.


  • * 9.5.1923 Velešovice – † 15.6.2007 Brno


  • historik umění, ředitel Muzea města Brna v letech 1958–1983
   otec osobnosti: Oldřich Toman ml.


  • zajímavé okolnosti

   Dokončením městské galerie na Špilberku vybudoval jednu z největších regionálních galerií, která prezentovala bohatý výtvarný život v Brně ve 20. století.
   Tento počin byl o to závažnější, že po uzavření zemské obrazárny v sedmdesátých letech a při nedostatku výstavních prostor v Moravské galerii nebyla podobná iniciativa v Brně možná.


  • vzdělání

   dějiny umění na brněnské univerzitě

  • vyznamenání a pocty

   Řád Práce (propůjčen 21. 3. 1983)


  • dílo

   zobrazit


  • poznámky

   V době jeho působení došlo k přestěhování muzea z centra města na hrad Špilberk.

   V roce 1965 vystavilo muzeum v areálu hradu kolekci asi 60 obrazů Antonína a Linky Procházkových, které dostalo darem od dědiců Linky Procházkové. Byl to jeden z podnětů stimulujících sběratelské úsilí ředitele Tomana v oblasti meziválečné brněnské umělecké tvorby, které vedlo posléze k vybudování stálé expozice moderního výtvarného umění, otevřené koncem června 1968 jako první část Galerie města Brna v upravených prostorách druhého patra hradního areálu.

   V roce 1974 (k 70. výročí založení muzea) Oldřich Toman autorsky připravil druhou část stálé expozice výtvarného umění s tematickým zaměřením Výtvarný život v Brně po druhé světové válce.
   Expozice umístěná v druhém patře jižního křídla hradu bezprostředně časově navazovala na již existující Galerii města Brna. Oldřich Toman v ní soustředil stěžejní díla významných brněnských umělců, působících ve městě v poválečném období (Bohumír Matal, Bohdan Lacina, Jánuš Kubíček, Pavel Navrátil, Robert Hliněnský, Leonid Ochrymčuk aj.), ale také méně významná díla politicky angažovaných výtvarníků z období socialistického realismu. Pozitivní na Tomanově expozici zůstává fakt, že zde vystavil i díla umělců, kteří byli v čase normalizace na indexu (např. dílo Bohumíra Matala).


  • prameny, literatura


  • partneři

   Růžena Tomanová


  • děti

   Oldřich Toman ml.


  • události

   24. 10. 1969
   Otevřeny nové výstavní sály NKP Špilberk
   ředitel Muzea města Brna
   29. 6. 1968
   Otevření Galerie města Brna na Špilberku
   tvůrce galerie
   1. 11. 1960
   Změna sídla Muzea města Brna
   ředitel, v době jeho působení došlo k přestěhování muzea z centra města na hrad Špilberk


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 20. 02. 2019