Internetová encyklopedie dějin Brna

Oldřich Toman

  Oldřich Toman, prom. hist.


  • * 9.5.1923 Velešovice – † 15.6.2007 Brno


  • historik umění, ředitel Muzea města Brna v letech 1958–1983
   otec osobnosti: Oldřich Toman ml.


  • zajímavé okolnosti

   Dokončením městské galerie na Špilberku vybudoval jednu z největších regionálních galerií, která prezentovala bohatý výtvarný život v Brně ve 20. století.
   Tento počin byl o to závažnější, že po uzavření zemské obrazárny v sedmdesátých letech a při nedostatku výstavních prostor v Moravské galerii nebyla podobná iniciativa v Brně možná.


  • vzdělání

   dějiny umění na brněnské univerzitě

  • vyznamenání a pocty

   Řád Práce (propůjčen 21. 3. 1983)


  • dílo

   Publikace:
   Franěk, Otakar – Toman, Oldřich: Špilberk. Brno 1968, 285 s.

   Katalogy výstav:
   - Meždunarodnaja peredvižnaja vystavka Brno v istorii desjati stoletij 1091–1971. Brno 1971.


   Studie, články, stati:
   - Mikoláš Aleš a brněnské dělnické hnutí v roce 1890. Brno v minulosti a dnes 1, 1959. s. 11–22 Toman, Oldřich (kol. aut.): Brno od pravěku k dnešku I, II. (Historický výklad ke katalogu výstavy). Brno 1959.

   - Muzeum města Brna a jeho výhled do dalších let. Brno v minulosti a dnes 2, 1960, s. 282–285.

   - Členská základna Klubu přátel umění v Brně. Brno v minulosti a dnes 2, 1960, s. 116–233 .

   - Dva katalogy – dva názory. Výtvarná práce 8, 1960, č. 15, s. 8–9.

   - Několik poznámek k tematice plastiky Miloše Axmana... Vlastivědný věstník moravský XV, 1960, s. 351–355.

   - Polemiky o nové oponě. Host do domu VII, 1960, s. 378–379.

   - Špilberk – památník odboje národů. In: Brno – Poznaň. Brno 1973, s. 95–99.


  • poznámky

   V době jeho působení došlo k přestěhování muzea z centra města na hrad Špilberk.

   V roce 1965 vystavilo muzeum v areálu hradu kolekci asi 60 obrazů Antonína a Linky Procházkových, které dostalo darem od dědiců Linky Procházkové. Byl to jeden z podnětů stimulujících sběratelské úsilí ředitele Tomana v oblasti meziválečné brněnské umělecké tvorby, které vedlo posléze k vybudování stálé expozice moderního výtvarného umění, otevřené koncem června 1968 jako první část Galerie města Brna v upravených prostorách druhého patra hradního areálu.

   V roce 1974 (k 70. výročí založení muzea) Oldřich Toman autorsky připravil druhou část stálé expozice výtvarného umění s tematickým zaměřením Výtvarný život v Brně po druhé světové válce.
   Expozice umístěná v druhém patře jižního křídla hradu bezprostředně časově navazovala na již existující Galerii města Brna. Oldřich Toman v ní soustředil stěžejní díla významných brněnských umělců, působících ve městě v poválečném období (Bohumír Matal, Bohdan Lacina, Jánuš Kubíček, Pavel Navrátil, Robert Hliněnský, Leonid Ochrymčuk aj.), ale také méně významná díla politicky angažovaných výtvarníků z období socialistického realismu. Pozitivní na Tomanově expozici zůstává fakt, že zde vystavil i díla umělců, kteří byli v čase normalizace na indexu (např. dílo Bohumíra Matala).


  • prameny, literatura


  • partneři

   Růžena Tomanová


  • děti

   Oldřich Toman ml.


  • události

   29. 6. 1968
   Otevření Galerie města Brna na Špilberku
   tvůrce galerie
   1. 11. 1960
   Změna sídla Muzea města Brna
   ředitel, v době jeho působení došlo k přestěhování muzea z centra města na hrad Špilberk


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 20. 02. 2019