Mons. Adolf Tenora

* 31.5.1865 Kunštát (okres Blansko) – † 26.3.1943 Brno


kapitulní děkan; papežský prelát; apoštolský protonotář; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň, akce 1. 9. 1939
bratr osobností: František, Jan a Richard Tenorovi


nej...

Brno: nejstarší z rukojmí zatčených v Brně


bydliště

Kunštát čp. 24 (rodný dům),
Šaratice čp. 19 (v letech 1897–1921),
Brno, Petrov 1


vzdělání

na kněze vysvěcen v Brně, první mši svatou sloužil dne 31. 7. 1888 v dnes již neexistující kapli sv. Karla Boromejského v Údolní ulici


zaměstnání

kaplan v Kloboukách u Brna (1888–1891) a Zábrdovicích (1891–1896),
farář v Šaraticích (1897–1921),
děkan v Brně


odborné a zájmové organizace

místopředseda správní rady Cyrillo-Methodějské záložny v Brně,
předseda Svazu charity, družstva „Sušil“, podpůrného spolku „Sušil“ a kněžského „Mutuum levamen“poznámky

v době nacistické okupace byl zatčen 1. 9. 1939 v akci Albrecht der Erste, vězněn do poloviny října 1939 v Brně na Špilberku jako rukojmí

ulice

Petrov
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

1. 9. 1939
Akce Albrecht der Erste v Brně
zatčený v BrněMenš


Aktualizováno: 19. 03. 2023