prof. Miloslav Pelíšek

* 19.11.1855 Krouna – † 6.11.1940 Brno


profesor deskriptivní geometrie na ČVŠT v Brně


zajímavé okolnosti

jelikož neměl příbuzné, odkázal svůj majetek vědeckým institucím


bydliště

čestný občan

Krouna u Skutče


vzdělání

reálka v Poličce a v Jihlavě,
studium matematiky a deskriptivní geometrie na německé vysoké škole technické v Praze a na Karlově univerzitě v Praze (1880), aprobace rozšířena i na fyziku (1885)


dílo

zobrazit


zaměstnání

zkušební rok na reálce v Praze (do roku 1881),
asistent deskriptivní geometrie a matematiky na německé vysoké škole technické v Praze (od října 1881),
od roku 1886 pedagog na české státní průmyslové škole v Plzni,
přednášky na české státní průmyslové škole v Praze (od roku 1897),
od roku 1908 supluje deskriptivní geometrii na ČVŠT v Brně,
v roce 1909 jmenován řádným profesorem, 1911/1912 děkan odboru kulturního inženýrství, 1917/1918 děkan odboru stavebního inženýrství,
v roce 1926 odchod do penze


odborné a zájmové organizace

Česká akademie věd a umění (člen),
Jednota matematiků a fyziků v Praze (čestný člen),
Královská učená společnost nauk (člen),
Moravská přírodovědecká společnost (člen),
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně,
Brněnský odbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dlouholetý místopředseda)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H 3, hrob č. 19 - bronzový portrétní reliéf vytvořil sochař Rudolf Hlavica v roce 1941 (relief odcizen v 90. letech 20. století), pomník zhotovil Karel Racek


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna 12. 11. 1940
osoby

Rudolf Hlavica
autor portrétního reliéfu na hrobě M. Pelíška Karel Racek
K. Racek zhotovil pomník M. Pelíška
stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


blat


Aktualizováno: 08. 01. 2020