Encyklopedie dějin města Brna

Miloslav Pelíšek

  prof. Miloslav Pelíšek


  • * 19.11.1855 Krouna – † 6.11.1940 Brno


  • profesor deskriptivní geometrie na ČVŠT v Brně


  • zajímavé okolnosti

   jelikož neměl příbuzné, odkázal svůj majetek vědeckým institucím


  • bydliště

   Brno, Backhausgasse - Pekárenská 8

  • čestný občan

   Krouna u Skutče


  • vzdělání

   reálka v Poličce a v Jihlavě,
   studium matematiky a deskriptivní geometrie na německé vysoké škole technické v Praze a na Karlově univerzitě v Praze (1880), aprobace rozšířena i na fyziku (1885)


  • dílo

   zobrazit Z článků v odborných periodikách:
   - Über die Normalen der Kegelschnitte und damit verwandte Probleme (1883)
   - O metrických relacích transversál (1898)
   - O středech křivosti kotálnic (1900)
   - O plochách vytvořených sférickými kotálnicemi (1913)
   - O ploše osmého řádu vytvořeného kotálením (1916)
   - O přemístění rovnostranného trojúhelníku v prostoru (1928).

   Das Wesen und die Wirkung bildlichger Darstellungen (habilitační práce, 1885).

   Podrobný soupis prací prof. Pelíška je uveden v citované literatuře.


  • zaměstnání

   zkušební rok na reálce v Praze (do roku 1881),
   asistent deskriptivní geometrie a matematiky na německé vysoké škole technické v Praze (od října 1881),
   od roku 1886 pedagog na české státní průmyslové škole v Plzni,
   přednášky na české státní průmyslové škole v Praze (od roku 1897),
   od roku 1908 supluje deskriptivní geometrii na ČVŠT v Brně,
   v roce 1909 jmenován řádným profesorem, 1911/1912 děkanem odboru kulturního inženýrství, 1917/1918 děkanem odboru stavebního inženýrství,
   v roce 1926 odchod do penze

  • odborné a zájmové organizace

   Česká akademie věd a umění,
   Jednota matematiků a fyziků v Praze (čestný člen),
   Královská česká společnost nauk,
   Moravská přírodovědecká společnost,
   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H 3, hrob č. 19 - bronzový portrétní reliéf vytvořil sochař Rudolf Hlavica v roce 1941 (relief odcizen v 90. letech 20. století)


  • obrazy

   img14423.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "O závěti profesora Pelíška"
   "Programy České vysoké školy technické v Brně na studijní roky 1910/1911 – 1919/1920 "
   "Matematici na VUT v dobách minulých"
   "Pelíšek Miloslav"
   "Miloslav Pelíšek"
   "Brněnské hřbitovy. Průvodce po jejich historii, čestných hrobech města Brna, památkově chráněných náhrobcích a vojenských pohřebištích"
   "Členové České akademie věd a umění 1890-1952"


  • osoby

   Rudolf Hlavica
   autor portrétního reliéfu na hrobě M. Pelíška


  • ulice

   Backhausgasse - Pekárenská
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • autor

   blat


Aktualizováno: 05. 11. 2017

Miloslav Pelíšek. Zdroj: Archiv VUT v Brně.