Internetová encyklopedie dějin Brna

Jiří Veselský

  Jiří Veselský


  • * 26.7.1933 Kyjov – † 18.4.2004 Kyjov


  • knihovník a archivář, redaktor a básník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • vzdělání

   střídavě gymnázia Kyjov, Kroměříž a Brno (1953 maturita),
   dálkové studium češtiny a historie na FF UP,
   dějiny umění na FF UJEP - obojí nedokončil


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   učitel na odborném učilišti v Hlučíně a Ostravě-Vítkovicích,
   1956–1957 knihovník Krajské lidové knihovny v Ostravě,
   1959–1960 pomocník malíře Bohumíra Matala,
   knihovník Klubu železničářů v Břeclavi,
   archivář národního podniku Texlen v Trutnově,
   1963–1966 správce a knihovník na zámku v Kuksu,
   1969–1979 archivář národního podniku Silnice Brno,
   1985–1990 redaktor Zpravodaje čs. autoopraven


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jakub Deml
   přítel Bohumír Matal
   B. Matalovi pomáhal v ateliéru


  • rodiče

   Jaroslav Maria Veselský


  • autor

   hub


Aktualizováno: 24. 07. 2018