Paula Schallinger


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust (asi přežila -Menš)


bydliště

Ivančice, Žerotínovo náměstí 2,
Terezín


poznámky

deportována z Brna 19. 3. 1942 transportem Ac-484 do Terezína, její další osud neznáme, asi přežila


prameny, literatura

Www stránky

"www.holocaust.cz"


partneři

Alois Schallinger
sňatek: 8. 9. 1895, Přerovudálosti

19. 3. 1942
Transport židovských občanů z Brna s označením "Ac"
v transportu měla číslo 478


Menš


Aktualizováno: 28. 01. 2018