prof. Ing. Dr. Alois Tichý

* 1.6.1879 Hrubčice na (okres Prostějov) – † 31.1.1958 Brno


profesor nižší a vyšší geodézie Vysoké školy zemědělské v Brně, v letech 1935–1936 rektor Vysoké školy zemědělské v Brně; civilní geometr


zajímavé okolnosti

patřil mezi spoluzakladatele Lesnické fakulty v Brně


bydliště

Brno:
- Lesnická 37
- Drobného 54 (1948)


vzdělání

zemská vyšší reálná škola v Prostějově (1899),
ČVŠT v Brně (odbor stavební inženýrství - 2. státní zkoušku složil v roce 1905, současně studoval obor zeměměřičství), tamtéž obhájena v roce 1908 dizertační práce "Nové přiblížné způsoby rozdělování chyb v přírůstcích souřadnicových při řešení polygonů"


dílo

napsal devět učebnic, publikoval více než 60 odborných a vědeckých prací


zaměstnání

asistent geodetického ústavu České vysoké školy technické v Brně,
profesor matematicko-technických předmětů na Zemské střední hospodářské škole v Přerově,
za 1. světové války působil ve Vojenském zeměpisném ústavu ve Vídni jako vedoucí triangulátor,
v roce 1919 povolán na Vysokou školu zemědělskou v Brně jako docent pro nižší geodézii, 1927 profesor nižší a vyšší geodézie


odborné a zájmové organizace

řádný člen Akademie Zemědělské v Praze,
řádný člen Moravské přírodovědecké společnosti v Brně


hrob

pojmenováno

Tichého posluchárna Ústavu geodézie a fotogrammetrie Lesnické a dřevařské fakulty dnešní Mendelovy univerzity (v roce 1999 při oslavách 80. výročí vzniku fakulty)


poznámky

V roce 1927 jmenován řádným profesorem nižší a vyšší geodézie, současně pověřen přednáškami z fotogrammetrie. V roce 1926 byl jmenován vedoucím Státní výzkumné stanice pro lesnickou geodézii a fotogrammetrii.
Na Vysoké škole zemědělské v Brně vybudoval velmi dobře vybavený ústav geodézie. Ve výzkumné činnosti se zabýval lesnickou geodézií a fotogrammetrií, byl průkopníkem letecké fotogrammetrie.

ulice

Lesnická
bydliště Drobného
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Menš, Mika, Han, blat, mát


Aktualizováno: 19. 09. 2022