Internetová encyklopedie dějin Brna

Adolf Emil Vašek

    Adolf Emil Vašek


    • * 14.6.1881 Hrabyně u Opavy – † 6.6.1948 Česká, okr. Brno-venkov


    • profesor I. čs. státní reálky v Brně; historik; publicista a spisovatel


    • národnost

      česká

    • státní příslušnost

      Rakousko-Uhersko, ČSR


    • vzdělání

      české gymnázium v Opavě (1901 maturita),
      Univerzita Karlova, od roku 1903 filozofická fakulta univerzity ve Vídni, současně Ústav pro rakouský jazykozpyt


    • dílo

      Kompletní soupis díla zpracoval: Viktor Ficek: Adolf Emil Vašek. In: Slezský sborník, 46, 1948, č. 1, s. 238–250.


      Některé ze spisů:
      - Československá republika, její vznik a vývoj do roku 1924. Příbor 1924.

      - Hlavní data o Ratibořsku v části naší republice přiřčené. Komárov u Opavy 1920.

      - Hraničné Kameny. Praha 1919.

      - K našim nárokům na Slezsko. Brno 1947.

      - Mapa moravského Ratibořska, jež dle versaillské smlouvy připadá Československé republice. Komárov u Opavy 1920.

      - Místopisný průvodce po moravském Ratibořsku, jeho přítomností a minulostí. Komárov u Opavy 1920.

      - Opava a okolí. Vlastivědný a statistický průvodce. Opava 1922.

      - Otázky a přehledy z československých dějin, Příbor 1924.

      - Otázky a přehledy z československých dějin (1526) 1848–1914. V dodatku se srovnávacím přehledem o finančních poměrech bývalého Rakouska-Uherska a ČSR. Brno 1924.

      - Otázky a přehledy z dějin mocnářství rakousko-uherského. Příbor 1912.

      - Otcův hřích. Brno 1922.

      - Pan farář Böhm. Opava 1947.

      - Po stopách dra Leoše Janáčka. Brno 1930.

      - Počátky Vlasteneckého musea v Olomouci. Olomouc 1910.

      - Poslanecká sněmovna a senát. Se statistickými údaji o výsledku voleb 1920. Vydání B. Občanská nauka v srovnávacích a tabulkových přehledech. Komárov u Opavy 1920.

      - Profesor Antonín Vašek. Opava 1930.

      - Přehledné a srovnávací tabulky k dějinám československým od roku 1648 až do roku 1848. Brno 1925 (2. a 3. vydání).

      - V Brně za převratu. Obrázky a dokumenty. Brno 1934.

      - Z dějin českého novinářství ve Slezsku a na Hlučínsku. Brno 1925.


    • zaměstnání

      suplent na české i německé reálce v Olomouci,
      později profesor na reálce v Příboře a Velkém Meziříčí,
      gymnázium a reálka v Brně (1919–1939)


    • prameny, literatura


    • děti

      Zdeněk Vašek


    • ulice

      Antonínská
      sídlo reálky


    • související odkazy

      mapa


    • autor

      Menš


Aktualizováno: 01. 06. 2018