Josef Krapka - Náchodský

* 22.7.1862 Pavlišov u Náchoda – † 13.4.1909 Prostějov


redaktor, sociálně demokratický politik, prozaik, dramatik, překladatel


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


vzdělání

reálné gymnázium v Praze (1876 maturita),
učil se truhlářem ve Vídni (1876–1881),
průmyslová škola ve Vídni (1881–1883)


dílo

zobrazit


zaměstnání

kreslič ve Vídni (1885–1887),
truhlář a posléze účetní Dělnické pekárny v Praze (od roku 1888),
redaktor Rovnosti v Brně (1894–1897),
redaktor Dělnických listů ve Vídni (1897–1903),
řídil vydávání Hlasu lidu v Prostějově (od roku 1903)


odborné a zájmové organizace

funkcionář sociálně demokratické strany,
krajanský dělnický divadelní spolek Ochotnická jednota Máj (podílel se na jeho založení ve Vídni)


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Lexikon české literatury 2/II"


osoby

Hana Kvapilová
vystoupil na obhajobu jejích sympatií k dělnictvu


hub


Aktualizováno: 20. 07. 2018