Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Krapka - Náchodský

  Josef Krapka - Náchodský


  • * 22.7.1862 Pavlišov u Náchoda – † 13.4.1909 Prostějov


  • redaktor, sociálně demokratický politik, prozaik, dramatik, překladatel


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Praze (1876 maturita),
   učil se truhlářem ve Vídni (1876–1881),
   průmyslová škola ve Vídni (1881–1883)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   kreslič ve Vídni (1885–1887),
   truhlář a posléze účetní Dělnické pekárny v Praze (od roku 1888),
   redaktor Rovnosti v Brně (1894–1897),
   redaktor Dělnických listů ve Vídni (1897–1903),
   řídil vydávání Hlasu lidu v Prostějově (od roku 1903)

  • odborné a zájmové organizace

   funkcionář sociálně demokratické strany,
   krajanský dělnický divadelní spolek Ochotnická jednota Máj (podílel se na jeho založení ve Vídni)


  • prameny, literatura

   Ostatní literatura
   "Lexikon české literatury 2/II"


  • osoby

   Hana Kvapilová
   vystoupil na obhajobu jejích sympatií k dělnictvu


  • autor

   hub


Aktualizováno: 20. 07. 2018