Anton Ebenberger

– † 20.10.1738 Brno


brněnský měšťan a tesařský mistr (1. třetina 18. století)


nej...

Brno: jako první osoba pohřben v kryptě kaple sv. Mořice ve farním kostele sv. Jakuba


dílo

ve 20. a 30. letech 18. století se podílel na četných opravách špilberské pevnosti, zejména mostů a střech


zaměstnání

tesařský mistr


prameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Stavební proměny Špilberku v 1. polovině 18. století"


Jiv


Aktualizováno: 19. 10. 2013