Ing. Miloš Ducháček

* 30.9.1906 Prostějov


dítě osobnosti: prof. Ing. Dr. techn. František Ducháček


bydliště

Brno, Tivoli 59


vzdělání

reálné gymnázium v Brně,
ČVŠT v Brně - odbor elektroinženýrství (1924–1930)


poznámky

"Pokud vím, nastoupil asi ve třicátých letech k Západomoravským elektrárnám. Časem se od elektřiny zřejmě dostal k zásobování teplem. Je možné, že nějakou dobu působil i v brněnské teplárně na Špitálce.
Já jsem se s ním setkala na počátku roku 1962 v Jihomoravských energetických závodech v Brně na Lidické ul. 36, v technickém odboru. Tady už se věnoval rozvoji brněnské soustavy pro rozvod tepla.
Do důchodu odešel z tohoto místa někdy brzy po roce 1968. Zajímal se velmi o astronomii a námořní plavbu (zejména o způsob orientace na moři). Byl to sympatický člověk se smyslem pro humor. Na pracovišti však nebyl příliš otevřený a sdílný, což zjevně souviselo s tehdejší politickou situací a s tím, že náš bezprostřední šéf, který s námi v prvních létech sdílel kancelář, byl silně angažovaný komunista. O působišti a postavení jeho otce nebyla nikdy řeč. O svém mladším bratrovi se kdysi vyjádřil, že to byl společensky mnohem čipernější a zkušenější hoch, než on sám."
(Vzpomínku poskytla Ing. Jarmila Daňková. Děkujeme.)

"Jen stojí za doplnění, že měl problémy kvůli svému mladšímu bratrovi Ivo Ducháčkovi, který byl do Února významným politikem.
V třídních prověrkách v roce 1958 musel proto opustit pozici výzkumníka v Energetickém ústavu a vrátit se k JME. Ze stejného důvodu měl navzdory výbornému prospěchu velké problémy postoupit po maturitě na vysokou školu jeho syn Ing. Jiří Ducháček.
Ovládal výborně cizí jazyky (angličtinu, francouzštinu a němčinu). Jeho manželka Eva rozená Kuncová (1916–1999) byla dcerou hudebního skladatele a dlouholetého ředitele brněnské konzervatoře Jana Kunce."
(Vzpomínku doplnil Ing. Václav Křepelka, Ph.D. Děkujeme.)
sourozenci

blat


Aktualizováno: 22. 09. 2019