doc. Ing. Dr. techn. Alois Závodník

* 9.4.1879 Újezd u Boskovic (okres Blansko)


vrchní technický rada; přednosta oddělení nestátních silnic Zemského úřadu v Brněvzdělání

česká reálka v Brně (1899 maturita),
1900–1905 ČVŠT v Brně - stavební inženýrství, 23. 2. 1946 tamtéž promován doktorem technických věd (dizertační práce: "Dějiny silnic na Moravě")


zaměstnání

firma Dr. techn. A. O. Samohrd – stavitel, geometr (od 1905),
zemský stavební úřad v Brně – stavební adjunkt (od 1907), správce Novojičínského oddělení (po válce jmenován správcem brněnského oddělení zemského stavebního úřadu),
docent Encyklopedie stavebního inženýrství na Vysoké škole technické v Brněpartneři

Milica Aloisie Závodníková (Barvičová)
sňatek: 25. 4. 1907, Brno (kostel sv. Tomáše)
ulice

Dra Josefa Tučka (Dr-Josef-Tuček-Gasse)
bydliště (dnes Tučkova) Lichtenauergasse - Lichtenauerova
bydliště doložené v roce 1907 (dnes Sokolská) Jahngasse + Talgasse + Scheffelgasse (Jahnova + Údolní + Scheffelova)
bydliště doložené v roce 1908 Dobrovského
bydliště


Menš, blat


Aktualizováno: 08. 04. 2021