Internetová encyklopedie dějin Brna

František Zeman

  prof. JUDr. František Zeman


  • * 15.10.1881 Cetechovice (okres Kroměříž) – † 13.8.1957 Brno


  • řádný profesor národního hospodářství, finanční vědy a statistiky na České vysoké škole technická v Brně; 1931–1932 děkan odboru inženýrského stavitelství


  • pseudonym

   Cetechovský, Fr. Antaz, F. Z. C., fzc, F. Z. Cetechovský


  • zajímavé okolnosti

   Publikoval pod jménem František Cetechovský (svůj pseudonym si zvolil po svém rodišti).
   Po 2. světové válce mu nebylo dovoleno znovu učit, očistná komise mu udělila důtku za jeho chování v době nesvobody.


  • bydliště

   Brno, Březinova 14


  • vzdělání

   české gymnázium v Kroměříži (1901 maturita),
   studium práv na univerzitě ve Vídni (1907)


  • dílo

   Výběrová bibliografie:

   - Pohádka zvadlých květů: Básně. Vídeň: vlastním nákladem, 1905, 44 s.

   - Tvrdou cestou: Básně. Vídeň: První čs. polit. lid. společnost, 1909, 48 s.

   - O šeku, hlavně poštovním: Několik úvah o placení bez hotových. Brno: Kramerius, 1919, 80 s.

   - Peníze a placení bez hotových ve světle moderních theorií peněžních. Vysoké Mýto: Josef Kunc, 1920, 122, 2 s.

   - Bludy v theoriích peněz. Brno: vlastním nákladem, 1921, 14, 1 s.

   - Nynější krise hospodářská. Brno: Barvič a Novotný, 1921, 18 s.

   - Kvantitní teorie peněz: její dogmatický vývoj a kritika. Brno: Barvič a Novotný, 1923, 158 s.

   - Systematika a kritika kvantitní teorie peněz. Brno: vlastním nákladem, 1924, 34 s.

   - Lidový úvod do nejdůležitějších časových otázek národohospodářských: devět lidových přednášek o základních pojmech národního hospodářství. Praha: B. Kočí, 1926, 102 s.

   - Peněžní systém Holandska a Belgie ze zvláštním zřením k úloze cedulových bank. Praha: B. Kočí, 1926, 121 s.

   - Hospodářská politika Belgie a poučení plynoucí z ní pro nás. Praha: Česká národohospodářská společnost, 1930, 31 s.

   - Úvod do národního hospodářství, finanční vědy a statistiky. Brno: Moravské nakladatelství, 1930, 224 s.

   - Jak řešiti krisi hospodářskou? Deflací či regulovanou inflací či jinými zásahy do života hospodářského? Brno: Moravské nakladatelství, 1933, 48 s.

   - Jak čísti hospodářskou část československého časopisu? 2. změněné a rozšířené vydání. Brno: Donátův fond při České vysoké škole technické, 1934, 240 s.

   - Boj o hospodářskou budoucnost Československa. Brno: Moravské nakladatelství. 1936, 104 s.

   - Jak se u nás učí národnímu hospodářství? In: Podnikohospodářský archiv. Praha: Karel Žlábek, 1936, 16 s.

   - Vyhlídky do naší hospodářské budoucnosti: předneseno na řádné valné hromadě Hospodářského družstva statkářů a nájemců v Praze dne 3. května 1938. Praha: Hospodářské družstvo statkářů a nájemců, 1938, 8 s.

   - Jaká bude naše budoucnost? Brno: vlastním nákladem, 1938, 16 s.

   - Zachraňme pobočku Poštovní spořitelny v Brně! Brno: vlastním nákladem, 1939, 31 s.

   - Úvod do národního hospodářství, finanční vědy a statistiky. Část I., Hospodářská a finanční teorie. 2. nově zpracované a rozšířené vydání. Brno: Donátův fond při České vysoké škole technické, 1939, 180s.

   - Úvod do národního hospodářství, finanční vědy a statistiky. Část III., Hospodářská statistika. Brno: Donátův fond, 1939, 74 s.

   - TVRDOŇ Antonín a František Zeman. Péče o chudé a péče o mládež ochrany potřebnou v republice Československé v roce 1931. 2. díl, veřejná ústavní a všeobecná dobrovolná péče o chudé a mládež ochrany potřebnou v republice Československé v roce 1931. Praha: Státní úřad statistický. 1931, 91 s. část textová, 157 s. část tabulková. Československá statistika, řada 11, sv. 150.

   -------------------

   Publikoval v odborném tisku pod různými jmény.

   Pod jménem Cetechovský publikoval např.:
   - Jak se u nás učí národní hospodářství? Brno 1936.
   - Peněžní systém Holandska a Belgie se zvláštním zřetelem k úloze cedulových bank. Praha 1926.
   - Tvrdou cestou. Básně. Vídeň 1909.
   - Úvod do národního hospodářství, finanční vědy a statistiky. Brno 1930.
   - Úvod do národního hospodářství, finanční vědy a statistiky. Část III. Hospodářská statistika. Brno, Donátův fond 1939.
   - Zachraňme pobočku Poštovní spořitelny v Brně! Její záhadná historie, její národohospodářský význam, cesta k nápravě. Brno 1939.


  • zaměstnání

   1902–1909: úředník poštovní spořitelny ve Vídni,
   1909–1918: konceptní úředník poštovního ředitelství,
   1918: ředitel poštovní spořitelny v Praze,
   1919: poštovní rada v Brně (od roku 1921 vrchní poštovní rada),
   1925: Rašínovým fondem vyslán na studijní cestu do Holandska a Belgie,
   1928–1951: ČVŠT v Brně (31. 12. 1927 jmenován mimořádným profesorem)

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


  • obrazy

   img17566.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Pravomila (Justina) Zemanová (Dvořáková)


  • děti

   Emil Zeman


  • ulice

   Březinova
   bydliště


  • autor

   Menš, blat, skr


Aktualizováno: 09. 05. 2019

František Zeman. Zdroj: Archiv VUT v Brně.